Uroczystości 2016 - www.izydor-radlin.katowice.opoka.org.pl

Przejdź do treści

Uroczystości 2016

Wydarzenia > Uroczystości
31 grudnia
MSZA ŚWIĘTA  NA ZAKOŃCZENIE
 ROKU 2016

                                                                  zdjęcia: Kazimierz Sosna28 grudnia
ŚWIĘTYCH MŁODZIANKÓW MĘCZENNIKÓW

                                                                    zdjęcia: Kazimierz Sosna


18 grudnia

URODZINY KSIĘDZA
  PROBOSZCZA SENIORA
JANA TESKI


                                                                          zdjęcia: Kazimierz Sosna


8 grudnia
ŚWIĘTO DZIECI MARYI

                                                                                        zdjęcia: Kazimierz Sosna
3 grudnia
WSPOMNIENIE ŚWIĘTEJ BARBARY
PATRONKI GÓRNIKÓW


                                                    zdjęcia: Kazimierz Sosna


RORATY


                                               

                      zdjęcia: Kazimierz Sosna


24 listopada
Wspomnienie św. Tarsycjusza - święto ministrantów

                                                   zdjęcia: Kazimierz Sosna


1 listopada
WSZYSTKICH  ŚWIĘTYCH

Dzisiaj oddajemy hołd potężnej rzeszy świętych i błogosławionych. Do ich grona należą nie tylko kanonizowani i beatyfikowani - z pewnością są wśród nich i nasi najbliżsi i znajomi.
Od popołudnia uroczystości Wszystkich Świętych do wieczora Dnia Zadusznego można uzyskać odpust zupełny za zmarłych.
Warunkiem uzyskania odpustu z azmarłych jest:
- spowiedź sakramentalna i Komunia św.
- modlitwa w intencjach Ojca Świętego
- nawiedzenie kościoła i cmentarza
- wolność od grzechu, nawet powszedniego.

2 listopada
DZIEŃ  ZADUSZNY

Poświęcony jest pamięci zmarłych, którzy pozostają w czyśćcu. Pomagamy duszom zmarłych udziałem w Mszy św., modlitwą i ofiarą oraz uzyskaniem odpustu zupełnego.


Boże, Sędzio sprawiedliwy, 
Usłysz nasze wołanie,
Ach, Ojcze nasz dobrotliwy,
Okaż swe zmiłowanie 
Nad duszami wiernych zmarłych,
Które za swoje grzechy
Zostając w mękach niezmiernych, 
Pragną od nas pociechy.


O, Boże przedwieczny!
Odpoczynek wieczny 
Daj wiernym duszom,
Które tam strapienia
Za swe przewinienia 
Ponosić muszą.

Uśmierz sprawiedliwość srogą,
Przebłagaj Ojca swego
Męką i krwią swiją drogą, 
A z miłosierdzia swego
Ugaś czyśćcowe upały,
Odpuść im nieprawości,
Wprodadź je do wiecznej chwały,
Do niebieskiej radości.


18 września

MSZA ŚWIĘTA
 DZIĘKCZYNNA  ZA TEGOROCZNE PLONY
 ŻNIWNA


Boże, z Twoich rąk zyjemy,
Choć naszymi pracujemy;
Z Ciebie plenność miewa rola, 
My zbieramy z Twego pola 


Na Cię każde ludzkie oko
pogląda w niebo wysoko;
Twoja szczodra ręka daje
Ludziom hojne urodzaje.


12 września
POŚWIĘCENIE TORNISTRÓW UCZNIÓW PIERWSZEJ KLASY


                          zdjęcia: Kazimierz Sosna

25 maja


WSPOMNIENIE
 ŚWIĘTEGO URBANA, PAPIEŻA
O godz. 17:30 z kościoła wyruszyła procesja do kapliczki św. Urbana położonej na
 ul. Dąbrowskiego.
Tam. o godz. 18:00 została odprawiona Msza Święta  podczas której Parafianie za pośrednictwem Świętego prosili w modlitwach o urodzaje i zachowanie od katastrof atmosferycznych.

              zdjęcia: Kazimierz Sosna
15 majaODPUST  PARAFIALNY
              zdjęcia: Kazimierz Sosna
12 maja


URODZINY
I  ROCZNICA  ŚWIĘCEŃ  KAPŁAŃSKICH
KSIĘDZA  PROBOSZCZA  JANA

W czwartek, o godz. 18:00, Ks. Proboszcz Jan, Ksiądz Senior Teska oraz Parafianie zgromadzili się w kościele, aby podczas Mszy Świętej zwrócić się do Opatrzności Bożej i Ducha Świętego
z podziękowaniem z okazji urodzin i rocznicy Świeceń Kapłańskich Księdza Proboszcza.
Zebrani prosili też, przez wstawiennictwo Matki Bożej, o zdrowie, Boże Błogosławieństwo i Dary Ducha Świętego w dalszej pracy duszpasterskiej dla Solenizanta.
Po Mszy Świętej ustawiła się długa kolejka delegacji reprezentujących grupy działające w Parafii, aby złożyć Solenizantowi życzenia:

                                                                                                                            zdjęcia : Kazimierz Sosna


2 - 4 maja


DNI  KRZYŻOWE
2 maja


W poniedziałek Parafianie udali się do Krzyża
na ul. Chrobrego przy posesji Państwa Płaczek, by tam modlić się o urodzaje.We wtorek, 3 maja, poświęcony został nowy Krzyż przy kapliczce Matki Bożej Pszowskiej na ul. Ziołowej. Tam też, o godz. 11:00 zdostała odprawiona Msza Św. w intencji Parafian oraz osób dbających o kapliczkę.

W środę, 4 maja, Parafianie modlili się pod Krzyżem Misyjnym przed kościołem.
11  i 13 marca


WIZYTACJA  KANONICZNA
KSIĘDZA  BISKUPA  ADAMA  WODARCZYKA


SPOTKANIA Z GRUPAMI PARAFIAN

Wizytacja rozpoczęła się w piątek, 11 marca, o godz. 12:30  spotkaniem ks. Biskupa
z nauczycielami i pracownikami ZSP nr 5. 
Od godz.13:15  miało miejsce spotkanie z Seniorem Parafii, a o gdz.14:00 ks. Biskup wybrał się
w krótki objazd Parafii podczas którego odwiedził kapliczkę Św. Urbana papieża, kapliczkę Matki Bożej Pszowskiej, a na końcu modlił się na Cmentarzu.
O godz. 14:30 w kościele czekały już na ks. Biskupa grupy dorosłych. Przedstawiciele Rady Parafialnej i Synodalnej, Rodzin Szensztackich, Róż Różańcowych, Caritasu zaprezentowali najważniejsze informacje dotyczące działalności poszczególnych grup.
Ks. Biskup dziękował parafianom za zaangażowanie się  w dzieło tworzenia wspólnoty żywego kościoła i prosił o zaszczepienie takiej postawy młodym pokoleniom. Spotkanie  zakończyło się odmówieniem Koronki do Miłosierdzia Bożego.Następnie zgodnie z planem odbyło się spotkanie z grupami dziecięcymi: Ministrantami, Dziećmi Maryi oraz dziećmi przygotowującymi się do Wczesnej i I Komunii Św. 
Natomiast o godz. 16:00 z ks. Biskupem spotkali się księża Dekanatu Wodzisławskiego.


MSZA ŚWIĘTA Z UDZIELENIEM SAKRAMENTU BIERZMOWANIA

O godz. 16:50  nastąpiło liturgiczne powitanie Ks. Biskupa Adama Wodarczyka w Kościele.
Pierwszy uczynił to ks. proboszcz Jan Sopot, a następnie przemówił Przedstawiciel Parafialnej Rady Duszpasterskiej:

             W imieniu wszystkich tu zgromadzonych i całej parafii pragnę serfecznie powitać Księdza Biskupa w naszej świątyni, która łączy nas wszystkich tworzących tę wspólnotę Stale też staramy się aby była ona coraz  to piękniejsza  i była godnym Domem Bożym.
Gromadzimy się w niej dzisia jtak licznie, aby spotkać się z naszym Biskupem i umocnić swoją wiarę oraz zapewnić o naszej łączności z Kościołem.
            Cieszymy się z wizyty Waszej Ekscelencji i prosimy o udzielenie Sakramentu Bierzmowania naszym młodym parafianom:
aby Duch święty obdarzył ich swymi darami i umocnił w dojrzałej wierze
i aby mieli siłę do wytrwania w niej i obrony jej podstawowych zasad we współczesnym świecie.
Prosimy również o błogosławieństwo pasterskie dla całej naszej Parafii, wszystkich rodzin i stanów.
Dziękujemy za wszystkie spotkania z poszczególnymi grupami parafii i przekazane podczas nich nauki i rady, które pozwolą lepiej wypełniać powierzone nam obowiązki i zadania.                
          Witamy wszyscy Księdza Biskupa naszym śląskim pozdrowieniem:
                                                                   SZCZĘŚĆ  BOŻE !

Podczas uroczystej Msza Św. ks Biskup udzielił Sakramentu Bierzmowania młodzieży III klasy Gimnazjum (23 osobom:12 dziewczynom i 11 chłopcom).

Po przyjęciu Sakramentu przedstawiciel bierzmowanych dziękowali ks. Biskupowi:
          Księżę Biskupie!
          Wiele razy przypominano nam, że przystępujemy do sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej, że w nowy sposób łączymy się z Bogiem i wspólnotą Kościoła, że dostępujemy zaszczytu bycia mieszkaniem Ducha Świętego.
          Wszystko to stało się możliwe dzięki Twojej, księże Biskupie posłudze.
          Dlarego pragnę wyrazić wdzięczność nas wszystkich za Twoją obecność wśród nas.
          Dziękujemy, że zechciałeś być narzędziem w ręku Boga. A ponieważ wiemy, że spoczywa na Tobie szczególna odpowiedzialność za Kościół, który wspólnie stanowimy - najlepiej wyrazimy naszą wdzięczność przez modlitwę i postawę godną chrześcijanina. 

Swoje podziękowania wyrazili również przedstawiciele rodziców i świadków Bierzmowania:
          Czcigodny Księże Biskupie!
          My rodzice i świadkowie składając swoje ręce na ramionach bierzmowanych, bierzemy na siebie odpowiedzialność za to, by łaski i dary, które na bierzmowanych dziś spłynęły, nie były w nich martwe.
          Najskuteczniejszą pielęgnacją i czuwaniem nad ich rozwojem będzie z naszej strony przykład chrześcijańskiego życia.
          Pragniemy w naszych rodzinach, w pracy, w naszych rozrywkach, smutkach i niedolach kierować się żywą wiarą.
          Pragniemy pielęgnować Ducha wiary świętej, aby niewiara nie zagłuszała Boga w sercach naszych i młodego pokolenia.
          Niech Chrystus za wstawiennictwem Najświętszej Matki, Królowej Polski, wzmocni nas byśmy byli wiarygodnymi i prawdziwymi nauczycielami wiary dla tych młodych ludzi.
          Niech Bóg strzeże ich przed niebezpieczeństwami, pomaga w zdobywaniu wiedzy, a Boże Błogosławieństwo umocni łaski przyjętego Sakramentu. 
         Dlatego też serdecznie dziękujemy za udzielenie tego Sakramentu  za modlitwy w naszej intencji, za Słowo Boże, które nas pokrzepia i umacnia w wierze, za Błogosławieństwo dla całej naszej Parafii.
                                                                                  BÓG ZAPŁAĆ!

Bierzmowani złożyli również podzękowania ks. proboszczowi Janowi:

         Drogi Księże Proboszczu!
         Chcemy bardzo serdecznie podziękować za cały trud włożony w przygotowanie nas do Sakramentu Bierzmowania.
         Jesteśmy wdzięczni za poświęcony mam czas, głoszenie Słowa Bożego, spotkania, które dawały nam umocnienie i kształtowały naszą wiarę.
         Szczere Bóg zapłać za wszelką modlitwę w naszej intencji - jesteśmy pewni, że Bóg ci to wynagrodzi!


Po zakończeniu uroczystej Mszy Świętej rozpoczęło się spotkanie ks. Biskupa z młodzieżą parafii – przedstawicielami Ruchu Światło Życie, Domowym Kościołem i oczywiście z młodzieżą Bierzmowaną.
Pierwszy dzień wizytacji zakończył się kolacja z pracującymi na probostwie.

                                                                                                                        zdjęcie:Edward Kowalski


NIEDZIELA 13 MARCA
DRUGI DZIEŃ WIZYTACJI KANONICZNEJ

Podczas Mszy Św. o godz. 7:00, 9:00 i 11:00  ks. Biskup Adam wygłosił homilie. 
O godz. 8:00 ks. Biskup zjadł śniadanie z Szafarzami, Kościelnymi, Organistami, Panią Katechetką.
Na uroczystej Mszy św. o godz. 9:00 małżonkowie odnowili przyrzeczenia małżeńskie złożone kiedyś podczas ślubu.
a na  Mszy Św. o godz.11:00 ks. Biskup błogosławił dzieci i młodzież.

Przedstawiciele małżonków w imieniu wszystkich Parafian podziękowali ks. Biskupowi za cały trud Kanonicznej Wizytacji:
Księżę Biskupie Adamie!
W imieniu całej wspólnoty parafialnej pragniemy złozyć Ci podziękowanie za obecność wśród nas.
Dziękujemy za spotkania z zespołami i grupami modlitewnymi, z gronem podagogicznym i pracownikami szkoły i przedszkola, z młodzieżą i dziećmi
Dziękujemy za słowo pasterskie skierowane do każdego z nas podczas tych spotkań i niedzielnych Mszy Świętych..
Dziękujemy również za sprawowanie obecnej Mszy Świętej w intencji małżonków  i rodzin, podczas której odnowiliśmy nasze małżeńskie przyrzeczenia, co podkreśliło wagę małżeństwa jako sakramentalnego związku kobiety i mężczyzny, a także duchowo umocniło wszystkich małżonków.
Dziękujemy za wszelki dar, który przez Twoją posługę stał się naszym udziałem i zapewniamy o naszej modlitwie.
Jesteśmy wdzięczni za cały trud Kanonicznej Wizytacji naszej Parafii św. Izydora.
Prosimy o pamięć i modlitwę za nas.                                                                       zdjęcia z Wizytacji Kanonicznej: Kazimierz Sosna 


21 stycznia
ŚWIĘTO  BABĆ  I  DZIADKÓW 

W czwartek o godz. 9:00 została odprawiona uroczysta Msza św. w intencji naszych kochanych Babć i Dziadków.Po Mszy Św. Babcie i Dziadkowie zostali zaproszeni do ZSP nr 5, gdzie tradycyjnie już, przy kawie i słodkościach  podziwiali występy artystyczne swoich wnuków.


                                                                                                     zdjęcia: Kazimierz Sosna


                                                                                                             zdjęcia : Kazimierz Sosna


17 stycznia
JASEŁKOWE  KOLĘDOWANIE
..W tym roku Dyrekcja ZSP 5 oraz ks. proboszcz Jan Sopot zaprasili Parafian do kościoła  na Jasełka Bożonarodzeniowe przygotowane przez dzieci szkolne, a połączone z Koncertem Wodzisławskiej Orkiestry Rozrywkowej.
Ks. proboszcz przywitał przybyłych do Kościoła, a było ich tak wielu, że zacząło brakować miejsca.


Pierwsi wystąpili przedszkolacy, którzy brawurowo odegrali swoje role, budząc podziw wszystkich zgromadzonych w kościele. Teksty i scenariusz przedszkolnych jasełek przygotowały panie Marynia Kolorz i Monika Kuś - nauczycielki PP 11.


Jasełka dzieci szkolnych przygotowała kl. V pod kierunkiem wychowawcy, Sławomira Kubicy.


W radosny nastrój Bożonarodzeniowy doskonale wpisał się koncert
Wodzisławskiej Orkiestry Rozrywkowej, pod batutą Marka Sobota.. 
.

Wróć do spisu treści