Rada 2010 - www.izydor-radlin.katowice.opoka.org.pl

Przejdź do treści

Rada 2010

Grupy parafialne > Rada Parafialna

W Parafii św. Izydora działa Parafialna Rada Duszpasterska i Ekonomiczna.
Jej członkowie podczas narad omawiają sprawy związane z życiem wspólnoty oraz doradzają w podejmowaniu decyzji związanych z remontami i inwestycjami w kościele.
     W ostatnich dwóch latach Rada podjęła następujące decyzje:
     1. Uwzględniając zaangażowanie wiernych w niedzielnej Eucharystii zdecydowano o powołaniu szafarzy Eucharystii.
     2. Uznano, że należy kontynuować (raz w miesiącu) kolekty kopertowe na potrzeby gospodarczo - remontowe.
     3. Utrzymano dotychczasowe zasady sprzątania kościoła.
     4. Zdecydowano o malowaniu dachu kościoła i probostwa oraz wymianie okien na probostwie.
     5. Zdecydowano też o zmianie wystroju kościoła oraz malowaniu jego wnętrza. W malowaniu pomaga KWK "Anna", która wykonuje w kościele prace remontowe związane z usuwaniem szkód górniczych.

     Każde spotkanie Rady dokumentowane jest protokołem podpisanym przez sekretarza i proboszcza.

Członkowie Parafialnej Rady Duszpasterskiej i Ekonomicznej w Parafii św. Izydora w Radlinie Górnym:
Ciuberek Adam,
Dzierżęga Piotr,
Hejna Stanisław,
Jerga Teresa,
Kubica Alojzy,
Kubica Maria,
Kowalski Józef,
Kowol Rajmund,
Magiera Barbara,
Magiera Alojzy,
Mandrysz Wacław,
Mrozek Emil,
Mrozek Zofia,
Mrukwa Łucja.


17 czerwca 2010

SPOTKANIE PARAFIALNEJ RADY DUSZPASTERSKIEJ


     W czwartek 17 czerwca, po Mszy św. wieczornej, obradowała Rada Duszpasterska.
W trakcie spotkania omawiano bieżące sprawy związane z życiem Wspólnoty Parafialnej oraz zamierzenia dotyczące zmian w wystroju naszego Kościoła.
     Na pierwszy plan wysunęły się problemy z szybami w oknach Kościoła - mimo wysiłku włożonego w czyszczenie, po umyciu wyglądają tak samo, jak przed umyciem. Rada doszła więc do wniosku, iż warto było by, aby w oknach pojawiły się witraże, chociaż jest to bardzo kosztowna inwestycja - cena metra kwadratowego wynosi 1.200 zł i na małe, dolne okno potrzeba około 1.700 zł.
     Rada wyraziła nadzieję, że być może wśród rodzin znaleźliby się fundatorzy poszczególnych witraży, a w zamian nazwisko ofiarodawcy będzie wypisane na witrażu.
     Ustalono, że gdyby powyższe plany udało się zrealizować, w małych oknach po prawej stronie (patrząc w kierunku Ołtarza) widnieć będą:
św. Józef, św. Piotr i Paweł oraz Ewangeliści: Mateusz, Marek, Łukasz, Jan.
     Natomiast po lewej stronie:
św. Tarsycjusz, św. Faustyna, św. Wawrzyniec (patron miasta Wodzisławia Śl.) oraz polscy święci.       W jednym z górnych, dużych okien, zaproponowano scenę przedstawiającą Chrzest Pana Jezusa, a w drugim - Zmartwychwstanie Pana Jezusa.
     Niestety, w przypadku dużych okien pojawia się wielki problem finansowy - koszt jednej ściany wynosi na dzisiaj 60.000 zł.

     Zatem pozostawiam Wam drodzy Parafianie do przemyślenia podczas wakacji powyższe propozycje.

ks. proboszcz Jan SopotProtokół ze spotkania Rady Duszpasterskiej
odbytego w dniu 17.06.2010 r.


Porządek spotkania:

1. Wprowadzenie.
2. Zrealizowanie przedsięwzięcia w 2009 r.
3. Sprawy duszpasterskie.
4. Założenia inwestycyjno-remontowe.
5. Sprawy różne.
6. Wolne głosy.

Ad.1 Wprowadzenie

Ksiądz Proboszcz Jan Sopot powitał obecnych poczym odczytał wyjątek z Ewangelii św. Łukasza 9, 23-27. Nawiązując do w/w perykopy przypomniał nam, jakie wymagania stawia Jezus Chrystus swoim uczniom- kto bierze krzyż swój, naśladuje Pana Jezusa. W tym pomaga Duch Święty. Nie jest łatwo nosić krzyż Chrystusa żyjąc w doczesności. Po sobie mamy zostawić duchowe wartości tu na ziemi, ale mamy też myśleć o swoim zbawieniu, być wiernym wartościom chrześcijańskim. Pan Jezus też mówi:” kto się mnie zawstydzi przed ludźmi, tego ja się zawstydzę przed moim Ojcem.” Mamy więc dawać świadectwo o Chrystusie.

Ad.2 Zrealizowane przedsięwzięcia w 2009 r.

- usunięcie powstałych szkód górniczych przez KWK Rydułtowy – Anna w budynku kościoła , probostwa i piwnic łącznie z ich odwodnieniem.
- wykonanie wystroju prezbiterium kościoła. Prace kamieniarskie wykonał zakład p. Józefa Kowalskiego – obramowanie do obrazów w formie tryptyku z trawertynu. Tryptyk przedstawia św. Izydora , św. Urbana i św. Barbarę, który na prośbę ks. Proboszcza wykonała p. B. Magiera.
-wykonanie przez zakład p. Józefa Kowalskiego kaplicy Matki Boskiej Częstochowskiej. Pod obrazem jako element zdobniczy jest umieszczona kula ziemska sprowadzona z Indii.
-wykonanie ołtarza Miłosierdzia Bożego z trawertynu i marmuru również przez firmę p. Józefa Kowalskiego
-na bocznej ścianie kościoła umieszczono ołtarzyk Matki Boskiej Fatimskiej z figurą sprowadzoną z Fatimy. Prace kamieniarskie wykonał również p. J. Kowalski.
Ogólny koszt w/w prac wyniósł 70.000 zł. Z uwagi na anonimowych ofiarodawców oraz własny wkład pracy parafian przedsięwzięcia wykonano bez zaciągania kredytu.
Ksiądz Proboszcz podziękował p. Józefowi Kowalskiemu, p. S. Hejna, p. Z. Jerga i p. W. Mandryszowi, który był zaangażowany w realizacji szkód górniczych.
- dokonano renowacji uszkodzonego witraża św. Izydora i założono szybę pancerną ochraniającą witraż.
-zmieniono wystrój probostwa, urządzając pokój gościnny oraz łazienkę na parterze. Z ofiar kolędowych zakupiono meble do tych pomieszczeń i do jadalni.
-w ramach gwarancji pomalowano farbą okrętową dach kościoła
-państwo Siekaniec posadzili iglaki wokół kościoła

Ad.3 Sprawy duszpasterskie

-powołano dwóch szafarzy Najświętszego Sakramentu, którzy pomagają ks. proboszczowi podczas Mszy św. niedzielnych oraz na życzenie chorych parafian udają się do ich domów z Najświętszymi Sakramentami
-ks. Proboszcz wyraził swoją wdzięczność dzieciom, młodzieży i dorosłym parafianom za przygotowanie oprawy liturgicznej Mszy św. w poszczególne niedziele.

Ad.4 Założenia inwestycyjno-remontowe

-wykonanie witraży w oknach głównych i bocznych
-przygotowanie salki przeznaczonej na spotkania po uprzednim osuszeniu ścian fundamentowych
-wykonanie ołtarzyka Jana Pawła II

Ad 5. Sprawy różne

-Ks. Proboszcz zaproponował nabożeństwa do św. Izydora 15-tego każdego miesiąca
-ks. Proboszcz zaapelował o uczestniczenie w uroczystości 25-lecia sakry biskupiej księdza arcybiskupa Damiana Zimonia w dniu 27.06.2010 r. o godz. 12.00 w katedrze Chrystusa Króla w Katowicach.

Ad 6. Wolne głosy

-rozważenie możliwości budowy domu przedpogrzebowego w rejonie kościoła
-zakup krzyża do prezbiterium
-zainstalowanie ekranu do wyświetlania tekstów pieśni lub zakup książeczek do nabożeństwa
-wykonanie poręczy przy schodach wyjściowych
-umieszczenie tablicy ogłoszeń
-w ramach pomocy charytatywnej przygotowanie paczek świątecznych dla najuboższych

                 Protokołowała:                                             Zatwierdził:
                 Maria Kubica                                             Ks. Proboszcz Jan Sopot


Wróć do spisu treści