Sakrament małżestwa - www.izydor-radlin.katowice.opoka.org.pl

Przejdź do treści

Sakrament małżestwa

Sakramenty i sakramentalia

Sakrament małżeństwa jest przymierzem między ochrzczonymi, mężczyzną i kobietą, którzy tworzą ze sobą wspólnotę życia i miłości, skierowaną na dobro małżonków oraz zrodzenie i wychowanie potomstwa (KPK, kan. 1055).
     Sam Bóg jest twórcą małżeństwa. Wpisane jest ono bowiem w samą naturę mężczyzny i kobiety, którzy wyszli z ręki Stwórcy (KDK 48). Małżeństwo nie jest więc instytucją czysto ludzką, ale pochodzi ono od Boga, który stwarza człowieka z miłości i do miłości (KKK 1604). Mężczyzna i kobieta są stworzeni wzajemnie dla siebie, aby tworzyć parę małżeńską. Dlatego to mężczyzna opuszcza ojca swego i matkę swoją i łączy się ze swoją żoną tak ściśle, że stają się jednym ciałem (Rdz 2, 24).

Przygotowanie do sakramentu małżeństwa:

- katecheza szkolna
- bliższe przygotowanie do sakramentu małżeństwa w parafii
- przeprowadzenie rozmowy kanonicznej przez proboszcza, spisanie protokołu przedmałżeńskiego
- wygłoszenie zapowiedzi kanonicznych
- nauki przedmałżeńskie
- spotkanie narzeczonych w poradni przedmałżeńskiej
- dzień skupienia dla narzeczonych
- spowiedź przed sakramentem małżeństwa

Narzeczeni powinni:

 I. Zgłosić się w parafii narzeczonej do protokołu przedślubnego przynajmniej 3 miesiące przed ślubem.
II. Przedłożyć dokumenty:
     1. Świadectwo chrztu (nie starsze niż sprzed 6 miesięcy), świadectwo bierzmowania.
     2. Świadectwo ukończenia katechezy w zakresie szkoły ponadpodstawowej.
     3. Dyplom ukończenia studium przedmałżeńskiego.
     4. Zaświadczenie z Poradni Życia Rodzinnego.
     5. Dowód osobisty.
     6. Do ślubu konkordatowego: zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego (ważne jest 3 miesiące) stanowiące           podstawę do sporządzenia aktu małżeństwa.
III. Uczestniczyć w naukach przedmałżeńskich. Nauki odbywają się w parafii, w terminie uzgodnionym z księdzem       proboszczem.
IV. Uczestniczyć w dniu skupienia dla narzeczonych. Odbywa się on raz na kwartał (szczegółowe informacje       umieszczone są w gablocie parafialnej).

Poradnia Życia Rodzinnego znajduje się przy kościele św. Herberta i kościele Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny (przy Rynku) w Wodzisławiu Śl.


Wróć do spisu treści