Rocznice 2015 - www.izydor-radlin.katowice.opoka.org.pl

Przejdź do treści

Rocznice 2015

Wydarzenia


XXV ROCZNICA POWSTANIA PARAFII ŚW. IZYDORA
XX ROCZNICA POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA
110  - LECIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2126 czerwca

Msza Św. Jubileuszowa


odprawiona w następujących intencjach:

Za całą naszą Parafię        - ks. Kanclerz
W intencji naszej Szkoły   - ks. Proboszcz
Za budowniczych tego Kościoła
i pracujących dla Parafii
   - ks. Jan Teska
Za zmarłego ks. Proboszcza
Józefa Duroka
                    - O. Krystian
Za zmarłych budowniczych
i zmarłych Parafian
            - O. MiłoszSłowo wstępne ks. Proboszcza:

Moi Drodzy!

Przeżywamy dzisiaj przepiękne Jubileusze: 25 - lecia Parafii, 110 lecia naszej Szkoły i 20 lecie poświęcenia naszego Kościoła.
Pragniemy wyrazić wdzięczność przede wszystkim Opatrzności Bożej za powstanie tej parafii, za wskazanie miejsca, gdzie ma powstać Świątynia
ciekawe to jest, że powstała naprzeciwko Szkoły. Kiedy się zastanowimy, to zauważamy, że te dwa budynki spełniają podobne zadania:
- Uczą i wychowują. Wskazują na uniwersalne wartości jak prawda, miłość, sprawiedliwość.
Dlatego łączymy się we wspólnym dziękczynieniu i prosimy Ducha Św., aby nas wspomagał
w naszym wychowawczym działaniu, a Św. Izydor nam patronował i wstawiał się u Boga Ojca za nami.
Pragnę serdecznie powitać wszystkich obecnych na tej uroczystości, a szczególnie powitać
ks. Kanclerza Jana z naszej katowickiej Kurii Biskupiej, który w zastępstwie ks. Biskupa
którego wezwały inne obowiązki duszpasterskie wygłosi do nas Słowo Boże i będzie przewodniczył tej uroczystej Jubileuszowej Mszy Św.
Witam Władze naszego Miasta z panem Prezydentem, przewodniczącą Rady Dzielnicy Radlin II.
Witam pracowników naszej szkoły z panią dyrektor na czele.
Witam ks. Dziekana ze zgromadzonymi kapłanami, naszych Ojców Franciszkanów, siostry zakonne.
Witam delegacje innych szkół, poczty sztandarowe, Chór Jadwiga oraz wszystkich zaproszonych gości i Was, kochani parafianie.


Podziękowania złożone przez Radę Parafialną:

W dniu dzisiejszym gromadzimy się wokół Chrystusowego Ołtarza, by wspólnie dziękować Bogu za 25 lat naszej Parafii i 20 lat naszego Kościoła.
Po Bogu podziękować powinniśmy także ludziom.
Pierwszą osobą, która zauważyła potrzebę utworzenia nowej parafii w Radlinie Górnym był świętej pamięci ks. Proboszcz Antoni Stych, który z ogromną determinacją dążył do uzyskania pozwolenia na budowę nowego kościoła. Za to Mu bardzo dziękujemy, pamiętając o Nim w naszych modlitwach.
Wyrażamy również modlitewne dziękczynienie świętej pamięci ks. Proboszczowi Józefowi Durokowi, budowniczemu naszej świątyni, który przez 18 lat nam duszpasterzował.

Podziękowania dla ks. Proboszcza Jana Sopota:
W historię naszej Parafii wpisuje się także nasz obecny ks. Proboszcz Jan Sopot. Dziękujemy dobremu Bogu, że dał nam Ciebie, drogi księże Proboszczu, kapłana który jest z nami i już przez
8 lat prowadzi nas po drogach zbawienia. Dziękujemy za trud pracy pasterskiej, za budowę Królestwa Bożego w sercach parafian, za słowa przebaczenia wypowiadane mocą Chrystusa
w sakramencie pojednania, za każdą ofiarę Mszy Św., zasiadając w naszym parafialnym wieczerniku. Dziękujemy za każde słowo, które przez Ciebie kieruje do nas Chrystus, za troskę
o Bożą sprawę, która nie błyszczy reklamą. Za to, co powiedziane i niedopowiedziane
dziękują Ci dziś wszyscy parafianie.
Dziękujemy również Tobie, księże Proboszczu jako gospodarzowi naszej świątyni za ogromną troskę o jej wystrój i wiele dokonanych inwestycji.
Prosimy też dobrego Ojca w niebie, by Ci błogosławił, obdarzał zdrowiem, siłą i pogodą ducha, byś zawsze potrafił czynić to, czego oczekuje od Ciebie Chrystus.
Bóg zapłać!

Podziękowanie dla księdza Seniora Jana Teski:
Podziękowanie kierujemy również do księdza Seniora Jana Teski, który pomaga ks. Proboszczowi w pracy duszpasterskie. Drogi księże
Bóg zapłać!

Podziękowanie dla Ojców Misjonarzy:
A teraz chcemy zwrócić się do Ojców misjonarzy. Przewielebny Ojcze Krystianie i Przewielebny Ojcze Miłoszu. Dobiegł końca piękny i błogosławiony czas Misji Świętych. Był to czas, kiedy mogliśmy się na chwilę zatrzymać, by poddać się refleksji i zastanowić nad sobą i swoim życiem. W imieniu wszystkich parafian dziękujemy Wam, drodzy Ojcowie za przybliżenie nam Boga
w Trójcy Jedynego, za pogłębienie naszej wiary, za modlitewne czuwania, za dzielenie się głęboką myślą religijną, która powinna otworzyć nasze serca tak, byśmy mogli żyć nadzieją w radości
i poczuciu wspólnoty. Chcemy też Wam życzyć, byście przy pomocy bożej łaski nadal szerzyli naukę Ewangelii w trudnej rzeczywistości tego świata. Życzymy, byście byli siewcami dobrych ziaren, a to Wasze dzieło obiecujemy wspierać naszą modlitwą. Szczęść Boże!

Podziękowania dla ks. Kanclerza
„Są takie ślady, które człowiek zostawia na tej Ziemi, a odciskają się w niebie. Tych śladów nie zatrze czas, taka jest pamięć Boga.
W dzisiejszej liturgii zjednoczyliśmy się w dziękczynieniu za dar 25 lat naszej Parafii i 110 lecia naszej Szkoły.
Czcigodny księże Kanclerzu!
W imieniu wspólnoty parafialnej i szkolnej chcemy wyrazić wdzięczność.
Długo w naszej pamięci zostanie wspólnie przeżyta Eucharystia.
Niech Bóg, który jest miłością obdarzy Cię zdrowiem i potrzebnymi siłami do podejmowania nowych, duszpasterskich wyzwań, a Matka Boża niech wspiera trud i umacnia w miłości i prawdzie Twoją posługę w Kościele. Bóg zapłać!
Podziękowanie ks. Proboszcza Jana Sopota:

Moi Drodzy!

Podziękowaliśmy Bogu Ojcu za te przeżywane Jubileusze. Dziękujemy wpierw za ten czas Jego Łaski, mianowicie za Misje Święte Ojcom Franciszkanom Krystianowi i Miłoszowi za głoszone Słowo Boże, sprawowane Msze Św., modlitewne nabożeństwa. Teraz czekamy na te Boże owoce w naszych sercach i w życiu codziennym.
Bóg zapłać k. Kanclerzowi Janowi za przybycie i wygłoszone Słowo Boże, ks. Arcybiskupowi za list i modlitwę.
Władzom naszego Miasta na czele z panem Prezydentem.
Bóg zapłać ks. Dziekanowi, zebranym kapłanom z dekanatu, siostrom szensztackim.
Dziękujemy delegacjom z innych szkół.
Dziękujemy także pracownikom naszej Szkoły, nauczycielom, wychowawcom z panią Dyrektor na czele
przede wszystkim za tę cudowną współpracę.
Bóg zapłać wszystkim, którzy się angażują w różnego rodzaju prace dla Parafii  i na probostwie.
Bóg zapłać Chórowi Jadwiga, wszystkim grupom parafialnym
dziecięcym, młodzieżowym, dorosłych, modlitewnym.
Bóg zapłać ministrantom, szafarzom, organistom, kościelnym.
Bóg zapłać pocztom sztandarowym i tak na końcu Bóg zapłać wszystkim Parafianom, że jesteście, że tworzycie tę Wspólnotę od 25 lat
bo wiemy, że Kościół, to nie tylko Dom z kamieni i ze złota, ale przede wszystkim to ludzkich serc Wspólnota, dlatego z pomocą Bożą i naszym Patronem Św. Izydorem budujemy tę Wspólnotę dalej w naszych rodzinach, sąsiedztwie, szkole, naszym mieście bo do tego jesteśmy powołani.
Mszę Jubileuszową zakończyła procesja wiernych wokół Kościoła

Parafianie
bardzo licznie uczestniczyli
w uroczystej Mszy Świętej.
Mszę Świętą Jubileuszową uświetnił występ Chóru Jadwiga z Parafii św. Marii Magdaleny
w Radlinie Dolnym

Po uroczystej Mszy Św. zaproszeni goście udali na poczęstunek przygotowany na sali gimnastycznej naszej Szkoły.


O godz. 15:00 rozpoczął się w Kościele koncert zespołu Jacka Kieroka.
Pięknie wykonane pieśni o tematyce religijnej, pełna humoru konferansjerka pana Kieroka, właczenie się parafian do wspólnego śpiewu - wszystko to stworzyło tak wspaniałą atmosferę, że koncert trwał prawie dwie godziny.
Spotkanie zostało zakończone błogosławieństwem Najświętszym Sakramentem.

                     zdjęcia: Grzegorz Górnicz
Wróć do spisu treści