Chrzest swięty - www.izydor-radlin.katowice.opoka.org.pl

Przejdź do treści

Chrzest swięty

Sakramenty i sakramentalia

    Sakrament chrztu jest pierwszym oraz najważniejszym z sakramentów - to dzięki niemu dokonuje się wtajemniczenie chrześcijańskie. Ustanowił go Jezus i polecił go udzielać. Gładzi grzech pierworodny, daje życie nadprzyrodzone i czyni członkiem Kościoła katolickiego.
     Chrzcić oznacza zanurzać w wodzie. Ochrzczone dziecko zostaje zanurzone w śmierci Chrystusa, z której powstaje przez zmartwychwstanie z Nim jako nowe stworzenie.

Przygotowanie do chrztu świętego

 I. Zgłoszenie dziecka do chrztu ma miejsce w kancelarii parafialnej. Zgłoszenia dokonują rodzice (ojciec lub matka)      dziecka.
II. Spisanie aktu chrztu:


Przy spisywaniu aktu chrztu należy przedstawić:

     1. Metrykę urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego.
     2. Dane dotyczące ślubu kościelnego i cywilnego rodziców (data i miejsce zawarcia związku małżeńskiego).
     3. Zaświadczenie o życiu religijnym chrzestnego, jeżeli chrzestny mieszka w innej parafii.
     4. Zaświadczenie o odbytej spowiedzi świętej.


III. Wybór rodziców chrzestnych:

Rodzice chrzestni są świadkami wiary, dlatego powinni:

     1. być praktykującymi katolikami,
     2. okazać zaświadczenie o odbytej spowiedzi świętej,
     3. odznaczać się gorliwością w życiu religijnym,
     4. być bierzmowani,
     5. mieć ukończone 16 lat,

    Prawo karności kościelnej nie dopuszcza do godności chrzestnych osoby niewierzące, osoby z cywilnych związków małżeńskich, oraz młodzież, która nie uczęszcza na katechizację.

IV. Katecheza przed chrztem dla rodziców i chrzestnych odbywa się o godz. 18
:45 dzień przed chrztem św.
      Obecność rodziców i rodziców chrzestnych na katechezie jest obowiązkowa.

     W przypadku dorosłych, którzy chcieliby przyjąć chrzest, przeprowadzane jest odpowiednie przygotowanie (katechumenat) po indywidualnym uzgodnieniu z księdzem proboszczem.
Wróć do spisu treści