Uroczystości 2012 - www.izydor-radlin.katowice.opoka.org.pl

Przejdź do treści

Uroczystości 2012

Wydarzenia > Uroczystości8 grudnia 2012
ADWENTOWY DZIEŃ CHORYCH I SENIORÓW


                                                                                         „Choruje ktoś wśród was?
                                Niech sprowadzi kapłanów Kościoła, by się modlili nad nimi
                                                                         I namaścili go olejem w imię Pana”
                                                                                             (List św. Jakuba 5,14)


W  Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny odbył się naszej parafii Adwentowy Dzień Chorych i Seniorów.
Rozpoczął się Mszą św. o godz. 9:00, w czasie której został udzielony Sakrament Chorych. Po Mszy św. nasi Seniorzy udali się do szkoły, gdzie na sali gimnastycznej odbyło się  spotkanie
przy kawie, herbatce, cieście i kanapkach.
Poczęstunek przygotowały i Gościom usługiwały Panie z Parafialnego Zespołu Charytatywnego.

                                                                                                            zdjęcia: Kazimierz Sosna6 grudnia
WSPOMNIENIE ŚWIĘTEGO BISKUPA MIKOŁAJA

W czwartek, o godz. 17:30 na parkingu kościelnym rozpoczęło się spotkanie ze św. Mikołajem. Bardzo licznie zgromadzone dzieci, a także młodzież i dorośli oczekiwali niecierpliwie na orszak Świętego, ale oczywiście to najmłodsi nie mogli się wprost doczekać Jego przybycia…

Ta wspaniała impreza została po raz kolejny zorganizowana przez dyrekcję,nauczycieli i rodziców uczniów ZS-P nr 5 oraz Parafię.

Dziękujemy Pani Katarzynie Rusyn za udostępnienie zdjęć
4 grudnia
WSPOMNIENIE ŚWIĘTEJ BARBARY
PATRONKI GÓRNIKÓW

Zgodnie z tradycją, w dniu poświęconym św. Barbarze, górnicy i ich rodziny przyszli do kościoła podziękować swojej Patronce za łaski odebrane za Jej pośrednictwem oraz prosić o szczęśliwy przebieg pracy.
O godz. 9:00, ks. proboszcz Jan Sopot odprawił uroczystą Mszę Świętą w intencji pracujących górników oraz górników przebywających na emeryturach i rentach.
Po Mszy św. górnicy udali się na spotkanie biesiadne w Zespole Szkolno- Przedszkolnym nr 5. Bardzo licznie zgromadzonych gości w tym również zastępcę Prezydenta Miasta oraz Naczelnik Wydziału Edukacji - powitała dyrektor Łucja Żymełka: złożyła górnikom życzenia i zaprosiła do obejrzenia programu artystycznego. Uczniowie oraz przedszkolacy zaprezentowali zebranym tańce współczesne oraz tańce i scenki rodzajowe nawiązujące do śląskich tradycji, a goście gromkimi brawami nagrodzili ich występy.
Górnikom przygotowano również smaczny poczęstunek: kawę i sernik oraz tradycyjną porcję kiełbasy z bułką.W imieniu górników gorąco dziękujemy wszystkim pracownikom Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 oraz Paniom z Parafialnego Zespołu Charytatywnego za zorganizowanie uroczystości. Dziękujemy również przedszkolakom i uczniom za wspaniałe, artystyczne popisy.

                                                                                         zdjęcia:Grzegorz Górnicz
                                                                                                     Kazimierz Sosna

grudzień 2012
RORATY

Oto Pan Bóg przyjdzie,
z rzeszą Świętych k
nam przybędzie;
Światłość wielka w dzień ów będzie.
Alleluja, alleluja.
                                                                                                                
zdjęcia: Kazimierz Sosna
1 listopada
Wszystkich Świętych

Zgodnie z tradycją, w uroczystość Wszystkich Świętych o godz. 14:30 odbyło się w Kościele Nabożeństwo za Zmarłych. Po jego zakończeniu zostały poświęcone znicze, a parafianie zanieśli je w procesji na cmentarz. Tam kapłan  modlił się za wszystkich zmarłych spoczywających na cmentarzu, parafianie złożyli znicze na grobach swoich bliskich.  

                                                                                                          
zdjęcia: Kazimierz Sosna
9 września
PODZIĘKOWANIE ZA TEGOROCZNE ŻNIWA

Jezus mówi w Ewangelii do głuchoniemego „Effatha” Otwórz się.
On też otwiera swoją dłoń i karmi nas płodami ziemi.
Warto dziś zadać sobie takie pytania:
                                   Czy ja dziękuję Bogu za to, że mam co jeść?
                                   Kiedy ostatni raz dziękowałem Mu za to, że nie kładę się spać głodny?

To, że ma się pod dostatkiem codziennego pokarmu, nie jest dla wszystkich aż tak oczywiste. Przykładów nie trzeba szukać w dalekiej Afryce, ale  znajdujemy je na własnym podwórku. Warto więc zadać sobie pytanie, czy potrafię Bogu okazać wdzięczność za codzienny posiłek.
Dzisiaj jest także wspaniała okazja, aby po raz kolejny wpatrywać się w naszego patrona, św. Izydora. Izydor bowiem z Boga uczynił priorytet swego życia. Nie dzielił rzeczywistości na dobrą i złą. Dla Niego Pan Bóg przenikał wszystko. Nawet gdy pracował na roli zalany potem, odczuwał, że ma przy sobie kochającego Boga.

W dniu, w którym dziękujemy Stwórcy za tegoroczne plony, takiego otwarcia na Boga jakie towarzyszyło naszemu patronowi życzę sobie i Wam.

Diakon Tomasz Tesarczyk


3 września

MSZA ŚW.
Z OKAZJI ROZPOCZĘCIA ROKU SZKOLNEGO I KATECHETYCZNEGO


W poniedziałek o godz. 8:15 uczniowie i ich rodzice, dyrekcja szkoły oraz grono pedagogiczne uczestniczyli we Mszy św. odprawionej
z okazji rozpoczęcia Roku Szkolnego i Katechetycznego.

                                                                                                                                                        
zdjęcia: Kazimierz Sosna

1 lipca
50 rocznica Święceń Kapłańskich
Ks. proboszcza seniora Jana Teska

O godz. 11:00 została odprawiona uroczysta Msza Święta dziękczynna z okazji jubileuszu święceń kapłańskich Ks. proboszcza seniora Jana Teska.
Ks. proboszcz senior Jan Teska dziękował Bogu za 50 lat sakramentu kapłaństwa, wierni modlili się o zdrowie dla Niego oraz dary Ducha Świętego w pracy duszpasterskiej, a w imieniu całej wspólnoty parafialnej życzenia składał Pan Wacław Mandrysz - przedstawiciel Rady Duszpasterskiej.                                                                                       zdjęcia : Kazimierz Sosna

29 czerwca
Zakończenie roku szkolnego i katechetycznego.

Tradycyjnie już, o godz. 8:15 odprawiona została Msza Święta podczas której wszyscy uczniowie  Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5, ich rodzice, nauczyciele oraz pracownicy szkoły dziękowali Bogu za dary Ducha Świętego otrzymane w ciągu całego roku szkolnego i katechetycznego 2011/2012. Po Mszy Świętej wszyscy udali się do szkoły na uroczystość zakończenia roku szkolnego.

26 czerwca
Ukończenie przez uczniów klasy szóstej edukacji w szkole podstawowej.

O godz. 8:15 odprawiona została Msza Święta podczas której uczniowie klasy szóstej, ich rodzice i nauczyciele dziękowali Bogu z a sześć lat nauki w szkole podstawowej.                                                                                                                                zdjęcia: Kazimierz Sosna

3 maja 2012
31 ROCZNICA ODPRAWIENIA PIERWSZEJ
MSZY ŚWIĘTEJ PRZY KAPLICZCE MATKI BOŻEJ PSZOWSKIEJMsza Św. odprawiana corocznie przy kapliczce na ul. Ziołowej ma już dla Parafian z Parafii św. Izydora symboliczne znaczenie – nawiązuje do pierwszej Mszy św., którą w tym miejscu w dniu 3 maja 1981 r. na prośbę mieszkańcy tzw. Końca Radlina celebrował ks. Antoni Stych, proboszcz z Radlina Dolnego. To właśnie ta Msza św. stała się zaczątkiem myśli o utworzeniu parafii na Górnioku, bo po tym pamiętnym wydarzeniu, już w każdą niedzielę, najpierw w garażu państwa Thomasów, później w nowo wybudowanym domu państwa Mrozków, okoliczni mieszkańcy uczestniczyli w Eucharystii, a w 1985 roku wszyscy cieszyli się z uzyskania zgody na budowę Kościoła, który został poświęcony dziesięć lat później.

12 maja 2012
URODZINY KS. PROBOSZCZA

Z okazji rocznicy urodzin proboszcza, ks Jana Sopota, życzenia

- zdrowia, Bożego Błogosławieństwa i opieki Matki Bożej
- obfitych łask Ducha Świętego w pracy duszpasterskiej
- nieustającego zapału w realizacji zadań podjętych na rzecz naszej wspólnoty


składali przedstawiciele Rady Parafialnej, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, Dzieci Maryi oraz ministranci.

                                                                                                                         
zdjęcia: Kazimierz Sosna

15 maja 2012
I ROCZNICA WCZESNEJ I PIERWSZEJ KOMUNII ŚWIĘTEJ

- ODNOWIENIE PRZYRZECZEŃ KOMUNIJNYCH


14 – 16 maja  2012
DNI KRZYŻOWE - CZAS MODLITWY O URODZAJE ZIEMSKIE

W trakcie Dni Krzyżowych zostały odprawione nabożeństwa pod Krzyżem Misyjnym przy Kościele, pod Krzyżem na ul. B. Chrobrego  oraz na ul. Owocowej.
14 maja: nabożeństwo przy Krzyżu na ul. Owocowej

15 maja: nabożeństwo przy Krzyżu na ul. Chrobrego

16 maja: nabożeństwo przy Krzyżu Misyjnym                                                                                                                                   zdjęcia: Kazimierz Sosna

20 maja 2012
ODPUST PARAFIALNY

KU CZCI ŚWIĘTEGO IZYDORA ORACZA

15 maja przypada wspomnienie świętego Izydora Oracza - patrona rolników i naszej parafii. W niedzielę 20 maja o godz. 11:00 została odprawiona uroczysta suma odpustowa, którą koncelebrował ks. proboszcz Jan Sopot, ks. senior Józef Wojciech, ks. senior Jan Teska.
Sumie odpustowej przewodniczył i kazanie wygłosił ks. senior Józef Wojciech – proboszcz i dziekan Dekanatu Orzeskiego, obecnie Ojciec Duchowy kapłanów Dekanatu Wodzisławskiego.                                                                                                                                  zdjęcia: Kazimierz Sosna

25 maja 2012
PROCESJA DO KAPLICZKI ŚWIĘTEGO URBANA

Jak co roku, 25 maja mieszkańcy Radlina wyruszyli procesją do kapliczki św. Urbana, gdzie uczestniczyli w Mszy Św. odprawianej przy polowym ołtarzu w intencji urodzajów i zachowania od klęski gradobicia.
W ten sposób parafianie spełniają śluby złożone przez przodków, którzy doświadczyli niszczących sił przyrody.  Po kolejnych, tragicznych wydarzeniach zdecydowali, że każdego roku będą prosić św. Urbana, patrona ogrodników i rolników, o dobre urodzaje, a ich potomkowie dotrzymują danego wtedy słowa.


                                                                                                        zdjęcia: Kazimierz Sosna

Wróć do spisu treści