Boże Ciało 2010 - www.izydor-radlin.katowice.opoka.org.pl

Przejdź do treści

Boże Ciało 2010

Wydarzenia > Boże CiałoCiebie, Boże, wielbimy,
Ciebie, stwórcę wszechmocnego,
Ze wszystkich sił wielbimy;
Dawco wszystkiego dobrego,
W dobroci nieskończony,
Bądź na wieki chwalony!

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa rozpoczęła się o godz. 8:30 Mszą św. odprawioną przy I Ołtarzu usytuowanym na ul. Dąbrowskiego. Tłumnie zgromadzeni członkowie naszej wspólnoty złożyli publicznie świadectwo swojej wiary i pobożności udając się procesją z Najświętszym Sakramentem do pozostałych trzech ołtarzy. Przy każdym z nich, po odczytaniu fragmentu Ewangelii i po wspólnych modłach kapłan błogosławił Najświętszym Sakramentem ludzi i miejsce, w którym żyją.

Procesja przeszła ulicą Dąbrowskiego oraz Chrobrego i zakończyła się w kościele, gdzie parafianie odśpiewali uroczysty hymn "Ciebie Boże, wielbimy…" , a kapłan jeszcze raz błogosławił zebranych Najświętszym Sakramentem.

Ks. proboszcz Jan Sopot gorąco dziękował wszystkim parafianom, którzy przyczynili się do uświetnienia Bożego Ciała, a szczególnie rodzinom, które budowały Ołtarze. Pogoda tej wiosny jest bardzo niesprzyjająca - a w przeddzień uroczystości ulewne deszcze spowodowały wystąpienie z brzegów Leśnicy, podtopienie domów i zalanie fragmentów dróg (również na trasie procesji). Mimo tak dramatycznych okoliczności, wyznaczone rodziny, z pomocą sąsiadów, wybudowały ołtarze i pięknie je przystroiły. Dzięki ich wysiłkom i Opatrzności Bożej, która czuwała, aby deszcz nie zakłócił przebiegu święta, możliwe było tak godne oddanie hołdu Zbawicielowi.


I OŁTARZ

EUCHARYSTIA JEST OFIARĄ

Ołtarz budowały rodziny Szczęsny i Dzierżawa.
W pracach pomagali im również sąsiedzi.


II OŁTARZ

PANIE, TY KARMISZ NAS DO SYTA


Ołtarz budowała rodzina Pogoda.
W pracach pomagali im również sąsiedzi.

III OŁTARZ

JESTEŚMY ŚWIADKAMI MIŁOŚCI


Ołtarz budowała rodzina Bażan.
W pracach pomagali im również sąsiedzi.

IV OŁTARZ

Ołtarz budowała rodzina Polnik.
W pracach pomagali im również sąsiedzi

Zdjęcia: Grzegorz Górnicz

Wróć do spisu treści