Sakramenty i sakramentalia - www.izydor-radlin.katowice.opoka.org.pl

Przejdź do treści

Sakramenty i sakramentalia

Sakramenty i sakramentalia

SAKRAMENTY ŚWIĘTE:

     Sakramenty święte to znaki, które ustanowił Chrystus, żeby przez nie udzielać nam wciąż na nowo swej łaski.
     Chrystus ustanowił siedem sakramentów:
  1. chrzest,
  2. bierzmowanie,
  3. Eucharystię,
  4. pokutę,
  5. namaszczenie chorych,
  6. kapłaństwo,
  7. małżeństwo,

Celem sakramentów jest uświęcenie człowieka i oddawanie czci Bogu.


SAKRAMENTALIA:

Co to są sakramentalia?
 Sakramentalia są to znaki święte ustanowione przez Kościół na podobieństwo sakramentów, by sprawiały skutki duchowe, mocą modlitwy Kościoła.

Jaki jest cel sakramentaliów?
 Sakramentalia przygotowują ludzi na przyjęcie głównego skutku sakramentów i uświęcają różne okoliczności życia.

Jak dzielą się sakramentalia?
 Sakramentalia dzielimy na:
 - błogosławieństwa, które mają charakter przejściowy (błogosławienie osób, miejsc, posiłków tp.),
 - poświęcenia, które są błogosławieństwami o charakterze trwałym (poświęcenie kościoła, ołtarza, różańca, medalika,      opata, lektora, akolity itp.).
 - egzorcyzmy, które są modlitwami skierowanymi przeciwko złym duchom, w celu ich wypędzenia.

Co jest głównym celem sakramentów i sakramentaliów?
 Głównym celem sakramentów i sakramentaliów jest przygotowanie wiernych do życia wiecznego w Królestwie   niebieskim.


Wróć do spisu treści