Co trzeba o nas wiedzieć - www.izydor-radlin.katowice.opoka.org.pl

Przejdź do treści

Co trzeba o nas wiedzieć

Grupy parafialne > Ruch Światło Życie "Oaza"

Jesteśmy wspólnotą Ruchu Światło-Życie, zwanego potocznie Oazą. Ruch ten został założony przez ks. Franciszka Blachnickiego. Jego zadaniem jest kształtowanie Nowego Człowieka - człowieka duchowego, który czerpie Światło z Pisma Świętego i wprowadza je w swoje Życie.
Cel Ruchu Światło-Życie jest osiągany poprzez realizację programu formacyjnego. Każdy uczestnik Ruchu po ewangelizacji, prowadzącej do przyjęcia Jezusa Chrystusa jako swego Pana iuczestniczy wwuczniów Jezusa (deuterokatechumenat) aępnie we wspólnocie diakonijnej, podejmując konkretną służbę (diakonię) wściele iświecie
Podstawowe metody realizacji programu formacyjnego Ruchu Światło-Życie to: metoda "światło-życie" - przenikająca wszystkie elementy programu formacyjnego, oaza rekolekcyjna i mała grupa formacyjna.
Oaza rekolekcyjna jest formą intensywnego doświadczenia życia Kościoła: we wspólnocie, w liturgii, na spotkaniu ze Słowem Bożym, w miłości braterskiej. Piętnastodniowe (zamknięte i przeżyciowe) rekolekcje mają program oparty na tajemnicach różańca i układzie roku liturgicznego. Każdy dzień rekolekcji ma myśl przewodnią, która przenika wszystkie elementy programu. Oprócz oaz piętnastodniowych odbywają się różnego rodzaju oazy specjalistyczne, pogłębiające i tematyczne.Mała grupa jest środowiskiem podstawowym dla rozwoju i utrzymania wiary. Dzięki temu, że jest obecna zarówno w formacji w ciągu roku, jak i w oazie rekolekcyjnej, zapewnia ciągłość procesu wychowawczego. Realizuje program formacyjny na spotkaniach cotygodniowych.. Nad wzrostem duchowym, przebiegiem spotkania, realizacją programu formacyjnego - stosownie do szczebla odpowiedzialności - czuwają animatorzy i moderatorzy.  Znakiem Ruchu Światło-Życie jest starochrześcijański symbol  (gr. słowa światło iżycie splecione literą omega, tworzące krzyż).Założyciel Ruchu Światło-Życie„ Swoje liczne talenty umysłu i serca, jakiś szczególny charyzmat, jakim obdarzył Go Bóg, oddał sprawie budowy Królestwa Bożego. Budował je modlitwą, apostolstwem, cierpieniem i budował z taką determinacją, że słusznie myślimy o Nim jako o ,,gwałtowniku'' tego Królestwa„ (Jan Paweł II).Franciszek Blachnicki. Urodził się 24 marca 1921 roku w Rybniku na Śląsku.W czasie wojny był więźniem obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu.czasie pobytu na oddziale skazańców dokonało się nagłe, cudowne nawrócenie Franciszka Blachnickiego na osobową wiarę w Chrystusa, połączone z decyzją oddania życia na Jego służbę. Po zakończeniu wojny wstąpił do Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie. Studiował na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Uzyskawszy magisterium z teologii, 25 czerwca 1950 roku otrzymał święcenia kapłańskie. Jako wikariusz pracował kolejno w kilku parafiach diecezji katowickiej. W pracy duszpasterskiej zwracał szczególną uwagę na formowanie grup elitarnych. Wypracował metodę dziecięcych rekolekcji zamkniętych (Oaza Dzieci Bożych).W 1963 roku ks. F. Blachnicki podjął na nowo prowadzenie rekolekcji oazowych. Metodę 15-dniowych rekolekcji przeżyciowych zastosował stopniowo do różnych grup młodzieży, dorosłych i całych rodzin. Praca formacyjna zapoczątkowana w oazie rekolekcyjnej, była kontynuowana w małej grupie w parafii. Ks. F. Blachnicki opracował potrzebne do niej pomoce. W ten sposób oazy rozwinęły się w ruch, zwany dziś Ruchem Światło-Życie.10 grudnia 1981 roku ks. F. Blachnicki wyjechał do Rzymu. Tam zastał go stan wojenny. W roku 1982 osiadł w ośrodku polskim Marianum w Carlsbergu w RFN i rozpoczął organizowanie Międzynarodowego Centrum Ewangelizacji Światło-Życie.Zmarł nagle w Carlsbergu 27 lutego 1987 roku.Ks. F. Blachnicki jest ojcem duchowym dla Ruchu Światło-Życie i dla związanych z ruchem wspólnot życia konsekrowanego: żeńskiej - Instytutu Niepokalanej, Matki Kościoła, i męskiej - Wspólnoty Chrystusa Sługi.Pozostawił bogaty dorobek naukowy, popularno-naukowy i ascetyczno - formacyjny (w tym wiele homilii konferencji w zapisie magnetofonowym).17 lutego 1994 roku został odznaczony pośmiertnie Krzyżem Komandorskim Orderem Odrodzenia Polski, 5 maja 1995 roku otrzymał pośmiertnie Krzyż Oświęcimski. 9 grudnia 1995 roku rozpoczął się jego proces beatyfikacyjny.
Kilka słów o naszej Oazie

Nasza oaza spotyka się co piątek. Spotkania staramy się rozpoczynać uczestnicząc we mszy świętej o godz. 18-stej. Później udajemy się do salek katechetycznych gdzie rozpoczynamy od spotkania ogólnego. Po wspólnej modlitwie jest czas na śpiew i dzielenie się najważniejszymi bieżącymi informacjami. Następnie pod okiem animatora realizujemy program odpowiedni dla danego stopnia rekolekcji, rozważamy fragmenty Pisma Świętego i próbujemy je przekładać na własne życie.wyjeżdżamy na dwutygodniowe rekolekcje oazowe.Zgodnie z założeniami księdza Blachnickiego, staramy się jak najbardziej angażować w życie parafii. Pełnimy posługę podczas mszy świętych młodzieżowych (w każdy pierwszy piątek miesiąca), przygotowujemy czuwania i przedstawienia w ciągu roku liturgicznego.Oczywiście znajdujemy też czas na wspólną zabawę. Tradycją stały się nasze ogniska na zakończenie roku szkolnego, wigilijka oraz spotkania np. z okazji "Andrzejek"  lub zakończenia karnawału. Jako Wspólnota Ruchu Światło Życie utrzymujemy łączność wszystkich innymi Wspólnotami Ruchu spotykając się na Dniach Wspólnoty.

Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w naszych spotkaniach - młodzież od pierwszej klasy gimnazjum.

animator NATALIA FAJKIS
Wróć do spisu treści