Święta 2015 - www.izydor-radlin.katowice.opoka.org.pl

Przejdź do treści

Święta 2015

Wydarzenia > Święta
BOŻE NARODZENIE

Uroczystość Bożego Narodzenia wywodzi swój początek z Jerozolimy.
Ustalił się zwyczaj, że patriarcha udawał się z Jerozolimy w procesji do Betlejem,
odległego ok. 8 km. W Grocie Narodzenia odprawiał w nocy Mszę świętą.
Po Mszy świętej, po północy, powracano do Jerozolimy i odprawiano drugą Mszę świętą w godzinach rannych w kościele Zmartwychwstania Pańskiego. Wreszcie, aby dać pełny upust radości, odprawiano w godzinach południowych trzecią Mszę świętą w kościele katedralnym.

W Rzymie święto Bożego Narodzenia dnia 25 grudnia obchodzono od IV wieku (podobnie w Jerozolimie, w Antiochii, w Hiszpanii oraz Konstantynopolu). W Rzymie odprawiano nocą Mszę św. tzw. pasterkę przy żłóbku Chrystusa w bazylice Matki Bożej Większej, drugą Mszę świętą w godzinach rannych w kościele Zmartwychwstania, gdzie swoją rezydencję miał przedstawiciel cesarza wschodniego; trzecią zaś koło południa w bazylice Św. Piotra.


BOŻE NARODZENIE 
W
NASZYM  KOŚCIELE


PASTERKA

MODLITEWNE  CZUWANIE  PRZED  PASTERKĄ

O godz. 23:30 rozpoczęło się ModlitewneCzuwanie przed Pasterką przygotowane przez naszą młodzież.                                                       zdjęcia: Kazimierz Sosna


Chrystus narodził się w Betlejem Judzkim leżącym ok. 8 km na południe od Jerozolimy (trzeba wiedzieć, że jest jeszcze inne Betlejem, leżące w Galilei, w pobliżu Nazaretu - 12 km na północ). 
Według świadectwa św. Justyna z wieku II, Pan Jezus narodził się w grocie skalnej. Dzisiaj jeszcze można je spotkać na zboczu gór, ogrodzone na zewnątrz murem z małą bramą i oknem, gdzie wewnątrz żyje cała uboga rodzina wraz z inwentarzem.

Św. Hieronim ( ok. 420) zamieszkał na stałe w Betlejem w pobliżu groty narodzenia, gdzie założył klasztor. Pisał, że cesarz Hadrian w wieku II na miejscu narodzenia Pańskiego wprowadził kult bożka Adonisa. Dopiero cesarzowa św. Helena w 326 roku nad grotą Narodzenia Pana Jezusa wystawiła bazylikę. Kiedy w VI w. świątynia uległa spaleniu, cesarz Justynian I jeszcze piękniej ją odbudował. Pewne zmiany wprowadzili do bazyliki krzyżowcy i taką pozostała po nasze czasy.

Grota narodzenia znajduje się pod prezbiterium. We wnętrzu groty są dwa ołtarze:
- jeden jest na miejscu narodzenia. Pod nim można oglądać gwiazdę z napisem łacińskim informującym, że „Tu z Maryi Panny narodził się Chrystus”. Gwiazda i napis świadczą, że miejsce to należało kiedyś do katolików. Jednak w roku 1634 sułtan Murat IV przyznał wszystkie miejsca święte w Palestynie prawosławnym Grekom. Wprawdzie dzięki interwencji państw katolicy odzyskali ponownie prawa do tychże miejsc, ale w wieku XIX, kiedy Rosja carska pokonała Turków, miejsca święte, także grotę narodzenia Chrystusa, oddała ponownie prawosławnym Grekom.
- Drugi ołtarz stoi na miejscu żłóbka, który według podania został przeniesiony do Rzymu do bazyliki Matki Bożej Większej. Przy ołtarzu żłóbka katolicy odprawiają w dzień i w noc Msze święte o Bożym Narodzeniu.

Żłóbek. Podanie głosi, że żłóbek Pana Jezusa został już w wieku V przeniesiony z Betlejem do Rzymu i umieszczony w bazylice Matki Bożej Większej. 
Na tę pamiątkę co roku pasterkę odprawiano w Rzymie w tymże kościele przy żłóbku Chrystusa.
Najpierw we Włoszech w uroczystość Bożego Narodzenia zaczęto wystawiać żłóbki na tle grot, dołączając do figur św. Rodziny aniołów, pasterzy itp. Jednak do rozpowszechnienia zwyczaju budowania żłóbków i szopek najwięcej przyczynił się św. Franciszek.
Najwięcej znane są szopki: toskańskie, sycylijskie i neapolitańskie. W Polsce głośne są szopki krakowskie - co roku urządza się ich wystawę na rynku krakowskim przy pomniku Adama Mickiewicza.


ŻŁOBEK W NASZYM KOŚCIELE

CHOINKA  W  NASZYM  KOŚCIELE
Choinka - to dawny zwyczaj, pochodzący jeszcze z czasów pogańskich, a rozpowszechniony zwłaszcza wśród ludów germańskich.
W dniach przesilenia: zimy i nocy, kiedy to dnie stawały się coraz dłuższe, zawieszano u sufitu mieszkań gałązki: jemioły, jodły, świerku czy sosny jako symbol zwycięstwa życia nad śmiercią, dnia nad nocą, światła nad ciemnością.
Kościół chętnie ten zwyczaj przejął jako zapowiedź i znak Chrystusa, który był dla rodzaju ludzkiego prawdziwym rajskim drzewem żywota, a na drzewie krzyża dokonał On naszego zbawienia.
Na drzewku zawieszamy światła, gdyż Chrystus tak często siebie nazywał światłem.
Zawieszamy na drzewku łakocie i ozdoby, aby w ten sposób przypomnieć dobrodziejstwa odkupienia.
Zwyczaj ten rozpowszechnił się dzisiaj niemal po całym świecie. W święta Bożego Narodzenia wystawia się choinki w kościołach i w domach, na placach i w wystawowych oknach.Ze świętami Narodzenia Pańskiego wiąże się zwyczaj śpiewania kolęd.

Nie ma narodu katolickiego, który by nie miał własnych kolęd.
Polska należy do krajów, posiadających w swoim dorobku kulturalnym i folklorystycznym ponad 500 kolęd, co stanowi swoisty rekord.

05 kwietnia

REZUREKCJA


ALLELUJA !!! CHRYSTUS ZMARTWYCHWSTAŁ !!!
TRIDUUM PASCHALNE


WIELKA SOBOTA


04 kwietnia
       godz. 19:00 Msza Św. Wigilii Paschalnej
TRIDUUM PASCHALNE

WIELKI PIĄTEK


03 kwietnia

                                                                                             godz.  9:00   Droga Krzyżowa

     godz.18:00   Ceremonie Wielkiego Piątku
TRIDUUM PASCHALNEWIELKI CZWARTEK.
02 kwietnia, godz. 18:00

Msza Wieczerzy Pańskiej.Wróć do spisu treści