Początki parafii - www.izydor-radlin.katowice.opoka.org.pl

Przejdź do treści

Początki parafii

Historia parafii

W 1981 roku mieszkańcy tzw. końca Radlina zwrócili się z prośbą do ks. Antoniego Stycha, proboszcza z Radlina Dolnego, o odprawienie 3 Maja Mszy św. przy kapliczce Matki Boskiej Pszowskiej na ulicy Ziołowej.

Po tym pamiętnym wydarzeniu, już w każdą niedzielę, przy kapliczce, a jesienią i zimą w garażu państwa Thomasów i później w nowo wybudowanym domu państwa Mrozków, okoliczni mieszkańcy uczestniczyli w  Eucharystii, którą sprawował ksiądz proboszcz Antoni Stych, bądź wikary ks. Czesław Centner (Z biegiem czasu, do domu Mrozków zaczęły też przychodzić dzieci na lekcje religii prowadzone przez siostrę Katarzynę).

To właśnie Msze odprawiane przy kapliczce zrodziły ideę wybudowania kościoła na Górnioku - bo pokonywanie pieszo czterech kilometrów drogi do kościoła św. Marii Magdaleny, bez względu na porę roku i pogodę, było bardzo uciążliwe, szczególnie dla starszych osób oraz dzieci.
Wśród ludzi narastało pragnienie zrealizowania marzeń o świątyni znajdującej się w pobliżu ich miejsca zamieszkania… Dwa lata po odprawieniu pierwszej, polowej, Mszy Św, marzenia te zaczęły przybierać realne kształty:
- 20 czerwca 1983 roku, papież Jan Paweł II poświęcił kamień węgielny salek katechetycznych,

- 3 lipca 1985 roku Urząd Miejski w Wodzisławiu Śl. wydał Parafii św. Marii Magdaleny pozwolenie na budowę kaplicy i salek katechetycznych  obiektu do 600 m² powierzchni całkowitej.
Całość zaprojektował architekt, mgr inż. Władysław Głowaczewski, który zgodnie z zaleceniem Urzędu miał też pełnić obowiązki kierownika robót budowlanych.
W tym samym roku, z inicjatywy ks. proboszcza Antoniego Stycha, na działce położonej w centrum Radlina Górnego - naprzeciw Szkoły Podstawowej nr 21- ruszyła budowa salek katechetycznych.

       Fundamenty kaplicy wykonano w ciągu dwunastu miesięcy: od 13 lipca 1987 do końca lipca 1988 roku, a część nadziemną świątyni budowano od czerwca 1991 do końca maja 1995 roku.
     Salki katechetyczne w stanie surowym w czerwcu 1989 roku poświęcił ks. biskup Damian Zimoń i wtedy też zdecydowano, że odtąd sprawowana będzie tam niedzielna Eucharystia (Msza św. odprawiana była o godz. 8:00 i 10:30). Natomiast od 9 stycznia 1990 roku rozpoczęto nauczanie religii w pomieszczeniu usytuowanym w piwnicy. W ten sposób spełniona została prośba parafian, by umożliwić - szczególnie starszym osobom - uczestniczenie we Mszy świętej, a małym dzieciom dodatkowo uczestniczenie w katechizacji.
     26 sierpnia 1989 roku w święto Matki Boskiej Częstochowskiej odbyła się uroczystość erygowania nowej parafii, której patronować miał św. Izydor Oracz. Biskup katowicki, obecnie Metropolita i Arcybiskup, ks. Damian Zimoń wyłączając tereny parafii najbardziej odległe od kościoła św. Marii Magdaleny w Radlinie i kościoła w Głożynach dał początek naszej wspólnocie. Skierował też do niej ks. Józefa Duroka - kapłana, który miał pełnić funkcję proboszcza. I to on przejął od ks. Antoniego Stycha obowiązki budowniczego kościoła.

Informacje zebrała Bożena Górnicz

Wróć do spisu treści