B. Chrobrego Wochnik - www.izydor-radlin.katowice.opoka.org.pl

Przejdź do treści

B. Chrobrego Wochnik

Krzyże przydrożne
 

Przy ulicy B. Chrobrego 309 znajduje się krzyż ufundowany w 1890 roku przez Franciszka Wochnika i jego żonę z domu Sosna.
Podstawę krzyża stanowi sześcian o wymiarach 1,2 m x 1,2 m x 0,8 m.  Na nim wymurowano trzy jednakowej wysokości, ale o coraz mniejszym obwodzie prostopadłościany. W środkowym umieszczono informację o fundatorze, a w najwyższym figurę Matki Boskiej. Całość wieńczy spory krzyż z figurą Ukrzyżowanego. Postument otoczony jest metalowym, niewysokim ogrodzeniem.
 
Wnuczka fundatora pani
Maria Płaczek zwraca uwagę na rozmieszczenie napisów znajdujących się pod figurką Matki Boskiej – między nazwiskiem i datą widać sporo wolnego miejsca.
Otóż znajdowały się tam słowa:
„uprasza się o Ojcze Nasz i Zdrowaś Maria za dusze w czyśćcu cierpiące”,
które w 1939 roku kazali usunąć Niemcy.
Córka Wochnika, pani Joanna (po mężu Płaczek) uprosiła, żeby na krzyżu pozostała data oraz nazwisko ojca z imieniem Franz – czyli tekst nie nasuwający żadnych skojarzeń
z polskością.
Ostatnie odnowienie krzyża fundowała pani Maria Płaczek. Zięć jej siostry, Adam Górecki z Głożyn naprawił uszkodzony krzyż, a syn siostry, Franciszek Polnik odmalował całość.

Wróć do spisu treści