Święta 2013 - www.izydor-radlin.katowice.opoka.org.pl

Przejdź do treści

Święta 2013

Wydarzenia > Święta

2 lutego 2014

Parafialne Kolędowanie:


ZAKOŃCZENIE  ROKU  2013

25 grudnia
PASTERKA:


BOŻE  NARODZENIE


BOŻE  NARODZENIE


31 MARCA
godz. 6:30

REZUREKCJA

ALLELUJA !!! CHRYSTUS ZMARTWYCHWSTAŁ !!!


REZUREKCJA

ALLELUJA !!! CHRYSTUS ZMARTWYCHWSTAŁ !!!


Następnie rozpoczęła się liturgia chrzcielna nawiązująca do udzielanego niegdyś w tę Noc chrztu. Po błogosławieństwie wody wierni z zapalonymi świecami w ręku odnowili przyrzeczenia chrzcielne, a kapłan pokropił zebranych nowo poświęconą wodą przypominając im przyjęty chrzest.

Zdjęcia wykonał Kazimierz Sosna:

Kapłan wyśpiewał słowa: "Światło Chrystusa", a wierni odpowiedzieli: "Bogu niech będą dzięki!" i zapalili od paschału świece.
Gdy kapłan po dojściu do ołtarza trzeci raz pokazał światło Chrystusa, w kościele rozbłysły wszystkie światła.
W liturgii słowa wierni wysłuchali fragmentów Pisma Świętego przywołujących wielkie momenty dziejów zbawienia.
Podczas słów "Chwała na wysokości" zabiły dzwony kościelne i rozległo się radosne Alleluja".Wieczorem wierni zgromadzili się na liturgii Wigilii Paschalnej, podczas której oczekiwali zmartwychwstania Chrystusa.
Przed kościołem rozpoczęła się liturgia światła: Kapłan i służba liturgiczna podeszli do rozpalonego ogniska - tu nastąpiło poświęcenie ognia, a potem prowadzący kreślił na paschale znak krzyża, litery Alfa i Omega oraz na polach między ramionami krzyża cyfry bieżącego roku. Umieścił też na paschale pięć symbolicznych gwoździ w formie krzyża. Następnie procesja z zapalonym paschałem weszła do nieoświetlonego kościoła.


Według tradycji jest to dzień bez Eucharystii.
W tym dniu tradycyjnie święci się też pokarm, który wierni przynieśli do kościoła w pięknie udekorowanych koszyczkach.

WIELKA SOBOTA30 marca
godz. 19:00
Tego wieczora i przez cały następny dzień trwała adoracja Bożego Grobu. Wielu wiernych przychodziło także ucałować krzyż.


Wielkopiątkową liturgię zakończyło przeniesienie Najświętszego Sakramentu do kaplicy, zwanej Bożym Grobem. Monstrancja przykryta była białym welonem na pamiątkę całunu, którym spowito doczesne szczątki Jezusa.

Wielki Piątek to dzień żałoby, ale jest także dniem nadziei, bowiem przygotowuje zmartwychwstanie.
W tym dniu Eucharystia nie jest sprawowana. W kościele przez cały dzień wierni spowiadali się, adorowali Pana Jezusa w ciemnicy, a o godz. 9:00 uczestniczyli w nabożeństwie Drogi Krzyżowej.
O godz. 18:00 rozpoczęły się najważniejsze obrzędy tego dnia - Liturgia Męki Pańskiej.
Ministranci i kapłan wyszli w ciszy do ołtarza. Nie poprzedzał ich dzwonek, nie zaśpiewano żadnej pieśni. Przed ołtarzem kapłan upadł na twarz, a wszyscy obecni w uklękli. Następnie wierni wysłuchali fragmentów Pisma świętego przedstawiających opis męki Pańskiej według Ewangelii św. Jana, które wprowadziły zebranych w tajemnicę śmierci Chrystusa. Liturgię Słowa zakończyła uroczysta modlitwa wiernych.Po dwóch tygodniach, w czasie których wszystkie Krzyże w kościołach były zasłonięte, nadszedł czas, aby ukazać Go ponownie wiernym. Kapłan śpiewając słowa: "Oto drzewo krzyża, na którym zawisło zbawienie świata" odsłaniał kolejne fragmenty Krzyża, a wierni odpowiadając: "Pójdźmy z pokłonem" padali na kolana, wielbiąc Zbawiciela. Następnie ministranci i kapłan pokornie ucałowali Krzyż, a po zakończeniu adoracji kapłan przeniósł Najświętszy Sakrament z "ciemnicy" i po odmówieniu Modlitwy Pańskiej rozdał wiernym Komunię św., konsekrowaną poprzedniego dnia.TRIDUUM PASCHALNE
WIELKI PIĄTEK
29 marca
godz. 18:00

Ołtarz, przy którym sprawowano Najświętszą Ofiarę, pozostał obnażony i pusty.
Wierni zaczęli przybywać do ciemnicy dla adoracji modlitewnej.


                                                                                               

                                                                                                               
Zdjęcia wykonał Kazimierz SosnaOpróżnione tabernakulum pozostało otwarte, zgasła wieczna lampka…


Po Mszy św. kapłan przeniósł Najświętszy Sakrament do ciemnicy - specjalnie przygotowanej kaplicy.


W tym Dniu obchodzimy też pamiątkę ustanowienia Najświętszego Sakramentu i sakramentu kapłaństwa.


W Wielki Czwartek Msza św. Wieczerzy Pańskiej rozpoczęła Trzydniowy liturgiczny obchód Paschy.
Msza św. odprawiana w tym dniu jest pamiątką Ostatniej Wieczerzy, jaką Chrystus spożył z uczniami w przeddzień męki.TRIDUUM PASCHALNEWIELKI CZWARTEK

28 marca
godz. 18:00Wróć do spisu treści