Święta 2019 - www.izydor-radlin.katowice.opoka.org.pl

Przejdź do treści

Święta 2019

Wydarzenia > Święta


BOŻE NARODZENIE
CHWAŁA BOGU NA WYSOKOŚCI
A NA ZIEMI POKÓJ LUDZIOM JEGO UPODOBANIA
                                                                                                  Łk 2. 14

 
Bóg jest tak wielki, że może stać się mały.
Bóg jest tak potężny, że może stać się bezbronny i przyjść do nas jako bezbronne Dziecię, abyśmy mogli Go pokochać.
Bóg jest tak dobry, że rezygnuje ze Swej boskiej chwały i rodzi się w stajence, abyśmy mogli Go odnaleźć, i aby Jego dobroć mogła nas dotknąć i z naszą pomocą stać się udziałem również innych.


 

DRODZY PARAFIANIE

 
Przeżywając radość z Narodzenia Zbawiciela oraz wpatrując się w pokój i ciszę Betlejemskiej Groty pragnę wszystkim parafianom złożyć najserdeczniejsze życzenia błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia.
Niech Chrystus, Wcielone Słowo Boga, obdarza Was swoimi łaskami, niech wspiera i umacnia w podejmowaniu ważnych życiowych zadań i obowiązków.
Życzę Wam pokoju serca, wzajemnej miłości oraz otwartości na dar przebaczania, bez którego trudno wyobrazić sobie przezywanie tego świętego dla nas czasu.
Umocnieni bliskością Chrystusa narodzonego z Maryi Dziewicy rozradujmy się w Duchu Świętym, który nieustannie nas wspiera w pielgrzymce wiary, uzdalnia do stawania się bezinteresownym darem dla innych oraz obdarowuje nadzieją.
Niech tajemnica Bożego Narodzenia umacnia Waszą wiarę , że Bóg jest rzeczywiście obecny z nami, że przenika nasze serca, że zna nasze radości i smutki.
Bożej Dziecinie polecam chorych chorych i osłabionych wiekiem, życzę im zdrowia i nadziei.

Zdrowych, rodzinnych i radosnych świąt przeżytych w otwarciu na Boga i na drugiego człowieka życzy Wasz DUSZPASTERZ


A wczora z wieczora z niebieskiego dwora
Przyszła nam nowina:
Panna rodzi Syna.
Boga prawdziwego, Nieogarnionego,
Za wyrokiem Boskim
W Betlejem żydowskimAch, ubogi żłobie, cóż ja widzę w tobie?
Droższy widok niż ma niebo w maleńkiej Osobie.Do szopy, hej pasterze, do szopy - bo tam cud.
Syn Boży w żłobie leży, by zbawić ludzki ród.
Śpiewajcie, Aniołowie,
Pasterze, grajcie Mu,
Kłaniajcie się królowie i dary złóżcie Mu


Cieszmy się i pod niebiosy wznośmy razem miłe głosy,
Bo wesoła dziś nowina, czysta Panna rodzi Syna.

Bijcie w kotły, w trąby grajcie,
a Jezusa przywitajcie
nowonarodzonego
23 GRUDNIA

GODZINA 24:00
MSZA ŚWIĘTA PASTERSKA
W INTENCJI PARAFIAN


23 grudnia 2019
GODZINA 23:30
MODLITEWNO - MUZYCZNE
CZUWANIE PRZED PASTERKĄ21 kwietnia
TRIDUUM PASCHALNE
WIELKANOC
NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGOOtrzyjcie już łzy, płaczący, żale z serca wyzujcie.
Wszyscy w Chrystusa wierzący,
Weselcie się radujcie,
Bo zmartwychwstał samowładnie,
Jaj przepowiedział dokładnie,
Alleluja, Alleluja!
Niechaj zabrzmi:
Alleluja!
20 kwietnia
ŚWIĘTE TRIDUUM PASCHALNE
WIELKA SOBOTA

Do wieczora, do czasu rozpoczęcia Wigili Wielkanocnej trwa adoracja Krzyża.
Krzyż to znak naszego Zbawiciela, przypomina Jego mękę i jest symbolem naszej wiary chrześcijańskiej:
W Wielką Sobotę oddajemy Mu publicznie cześć.
Panie , Ty widzisz, krzyża się nie lękam.
Panie, Ty widzisz, krzyża się nie wstydzę,
Krzyż Twój całuję, pod krzyżem uklękam,
Bo na tym krzyżu Boga mego widzę.
WIGILIA WIELKANOCNA

Od wieczora rozpoczyna się oczekiwanie na zmartwychwstanie Chrystusa ;
Z soboty na niedzielę nastaje Wielka Noc.
Uczestniczymy wtedy w liturgicznych obrzędach składających się z czterech części:
1. Liturgii światła.
2. Liturgii Słowa.
3. Liturgii chrzcielnej.
4. Liturgii Echarystycznej.19 kwietnia
ŚWIĘTE TRIDUUM PASCHALNE
WIELKI PIĄTEK
Wielki Piątek jest dniem zadumy nad Męką Jezusa Chrystusa.
W tym dniu Kościół powstrzymuje się od odprawiania Mszy Świętej.
Celebrowany jest obrzęd obejmujący cztery części:
1. Lkiturgię Słowa.
2. Adoracja Krzyża.
3. Komunia Święta.
4. Przeniesienie Najświetszego Sakramentu do Grobu Pańskiego.


Ludu, mój ludu,cóżem ci uczynił?
W czymem zasmucił, albo w czym zawinił?


18 kwietnia
ŚWIĘTE TRIDUUM PASCHALNE
WIELKI CZWARTEK


W Wielki Czwarek  czcimy pamiątkę ustanowienia Najświętszego Sakramentu i sakramentu kapłaństwa.
Cztery fragmenty Nowego Testamentu mówią o Ostatniej Wieczerzy, która odbyła się wieczorem przed aresztowaniem Jezusa.


W Ewangelii Łukasza Ostatnia Wieczerza opisana jest w rozdziale 22 wersety 14-20:
"A gdy nadeszła godzina, zasiadł do stołu i dwunastu apostołów z Nim.
Wtedy powiedział do nich: Tak bardzo pragnąłem spożywać z wami tę Paschę, zanim zacznę cierpieć. Bo mówię wam, że już nie będę jej pożywał, aż się dopełni w królestwie Bożym.
A potem wziął kielich, odmówił modlitwę dziękczynną i powiedział: Weźcie go i podzielcie między siebie. Bo mówię wam, że odtąd już nie będę pił z owocu winnego szczepu, dopóki nie przyjdzie królestwo Boże. A potem wziąwszy chleb, odmówił dziękczynienie, połamał i rozdał go im mówiąc: To jest ciało moje wydane za was. Czyńcie to samo na moją pamiątkę. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i powiedział: Ten kielich jest Nowym Przymierzem we krwi mojej, która będzie za was wylana."


14 kwietnia
NIEDZIELA PALMOWA6.03.2019
ŚRODA POPIELCOWA:
"Z PROCHU POWSTAŁĘŚ I W PROCH SIĘ OBRÓCISZ..."

 
Bądź mi litościw, Boże nieskończony,
według wielkiego miłosierdzia Twego!
Według litości Twej niepoliczonej,
chciej zmazać mnóstwo przewinienia mego.

Obmyj mnie z złości, obmyj tej godziny,
oczyść mnie z brudu, w którym mnie grzech trzyma.
Bo ja uznaję wielkość mojej winy
i grzech mój zawsze przed mymi oczyma.

 
Chciej mi otworzyć usta moje, Panie,
bym śpiewał chwałę Twojego Imienia.
Jeśli chcesz ofiar, wszak na nie mnie stanie,
lecz nie tak miłe są całopalenia.

Ofiara Bogu: żalem zdjęta dusza.
Serce skruszone i upokorzone.
To do litości najprędzej Go wzrusza,
te dary miłe przed Nim położone.

Wróć do spisu treści