Podział na grupy - www.izydor-radlin.katowice.opoka.org.pl

Przejdź do treści

Podział na grupy

Grupy parafialne > Ministranci

 W naszej parafii grupę ministrantów tworzy 23 chłopców. Są wśród nich uczniowie szkoły podstawowej, gimnazjum i szkół średnich.
   Ze względu na to, że w niedzielę odprawiane są trzy Msze, ministranci podzieleni są na 3 grupy liczące od 6 do 7 osób:Grupa I

Grupa II

Grupa III

Łukasz Sosna

Dawid Dzirżęga

Roman Kubica

Marcin Pochcioł

Tomasz Barteczko

Szymon Sosna

Marek Kopacz

Karol Kominek

Przemysław Tytko

Piotr Kopacz

Tomasz Wełniak

Paweł Kowol

Robert Świerczek

Jacek Marszolik

Krzysztof Lisowski

Rafał Świerczek

Mateusz Grabolus

Szymon Konieczny

 

Dominik Kominek

 

 W każdej grupie znajduje się dwóch doświadczonych ministrantów, którzy czuwają nad tym, by wszystko w czasie Mszy było dobrze wykonane. „Starszyzna” ma też za zadanie uczyć młodych ministrantów.
   W tygodniu każdy ministrant jest zapisany na konkretną Mszę i ma obowiązek właśnie wtedy być w kościele.

   Podczas przeprowadzonej we wrześniu zbiórki ministrantów ustalono, że również w tygodniu ministranci służyć będą grupami - każda grupa przyjdzie w konkretne dni tygodnia, a w kolejnych tygodniach przypadną grupie inne dni.
Zmieniono również dotychczasowy skład grup.

Nowy skład grup:

Grupa I

Grupa II

Grupa III

Łukasz Sosna

Dawid Dzierżęga

Tomasz Barteczko

Marcin Pochcioł

Robert Świerczek

Roman Kubica

Karol Kominek

Marek Kopacz

Tomasz Wełniak

Mateusz Grabolus

Szymon Sosna

Przemysław Tytko

Dominik Kominek

Jacek Marszolik

Krzysztof Lisowski

Rafał Świerczek

Piotr Kopacz

Szymon Konieczny

 

Paweł Kowol

 

  Dodatkową grupę tworzą ministranci starsi, uczniowie szkół średnich:
              Wojciech Hetmaniok
              Szymon Miczek
              Robert Brzezinka
              Szymon Ciuberek
   Oni nie są przydzieleni do żadnej z grup. Przychodzą służyć wtedy, kiedy mają czas, ponieważ jak wiadomo w szkołach średnich uczniowie mają dużo nauki.
   Warto też nadmienić, że są chłopcy, którzy przychodzą służyć nadobowiązkowo, co bardzo cieszy, ponieważ świadczy o tym, że mamy w parafii aktywnych ministrantów.


Wróć do spisu treści