Sakrament kapłaństwa - www.izydor-radlin.katowice.opoka.org.pl

Przejdź do treści

Sakrament kapłaństwa

Sakramenty i sakramentalia

Kapłaństwo jest sakramentem, który daje władzę sprawowania świętych obowiązków związanych z kultem Bożym i zbawieniem dusz. Wyciska na duszy osoby przyjmującej ten sakrament znak sługi Bożego.

     Sakrament kapłaństwa został ustanowiony przez Chrystusa. Chrystus Pan, wybranym przez Siebie uczniom i apostołom przekazał:
- uprawnienia kapłańskie: "Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam" (Jan 20, 21),
- władzę nauczania i udzielania chrztu świętego: "Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu" (Mat.    28, 19),
- władzę sprawowania Ofiary świętej: "To czyńcie na Moją pamiątkę" (Łuk. 22, 19),
- moc odpuszczania grzechów: "Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane" (Jan 20, 23).
     Apostołowie zaś - zgodnie z wolą Pana Jezusa - otrzymane od Niego łaski i uprawnienia przekazali swym następcom w chwili, kiedy im udzielali Sakramentu Kapłaństwa.

Owoce sakramentu kapłaństwa:

-udziela władzy do ważnego, a łaski do godnego wykonywania powinności kapłańskich;
-wyciska niezatarte znamię kapłana Chrystusowego;
-pomnaża łaskę uświęcającą.

     Kapłaństwo jest powołaniem, a powołanie jest łaską, która musi trafić na odpowiedni grunt, aby się przyjęła.

     


Wróć do spisu treści