Święta 2010 - www.izydor-radlin.katowice.opoka.org.pl

Przejdź do treści

Święta 2010

Wydarzenia > Święta

30 stycznia 2011
ZAKOŃCZENIE OKRESU KOLĘDOWANIA


30 stycznia, podczas nieszporów, parafianie uroczyście zakończyli okres śpiewania kolęd.
W Radlińskie kolędowanie zaangażowała się bardzo liczna grupa osób śpiewających, a także kilkoro grających na instrumentach. Do stajenki poprowadziła zebranych gwiazda betlejemska, anioły zebrane przy żłobku czytały fragmenty Ewangelii przedstawiające narodziny Boga, a opisane wydarzenia ilustrowane były pięknie tekstami śpiewanych kolęd. Nawiązując do słów kończących pieśń "Narodził się Jezus Chrystus" anioły zaapelowały do zebranych: "I my wszyscy chwałę dajmy Dzieciątku temu, jako Panu nieba, ziemi, Zbawcy naszemu".
Śpiewając przepięknie kolędy, chwałę Bogu oddawali kolejno:
- Szymon Ciuberek i Dominik Magiera, którzy brawurowo, na dwa głosy, wykonali "Tryumfy Króla niebieskiego"
- Iwona Jerga, która w towarzystwie Magdaleny Króliczek pięknie zaśpiewała skoczną pastorałkę "Hej, w dzień narodzenia" .
- Magdalena Króliczek, która przy akompaniamencie Iwonki ślicznym głosem zanuciła "Maleńką miłość".
- Paweł Manderla, który przygrywając na gitarze przejmująco wyśpiewał nastrojową pieśń: "Kołysanka dla Jezusa"
- Faustynka Wardenga, licząca dopiero pięć lat artystka, która zachwyciła zebranych dziecięcym wykonaniem kolędy "Lulajże, Jezuniu".
- kobiety, które pięknie zanuciły kołysankę: "Gdy śliczna Panna Syna kołysała"
- wszyscy parafianie, którzy radośnie zaśpiewali: "Dzisiaj w Betlejem wesoła nowina"
Po wystawieniu Najświętszego Sakramentu, parafianie słowami kolędy: "Podnieś rękę, Boże Dziecię! Błogosław ojczyznę miłą…" poprosili Dzieciątko po raz ostatni o błogosławieństwo. Na zakończenie nieszporów zgromadzeni przełamali się opłatkami rozdanymi przez anioły, życząc sobie wzajemnie jak najwięcej dobrych chwil w kolejnych dniach Nowego Roku.

Modlimy się do Boga, bo mamy Mu za co dziękować. Mamy też o co Go prosić - każdy z nas z osobna i my wszyscy, jako lokalna społeczność. Kto śpiewa, ten modli się dwa razy, a kto wkłada w śpiew tyle serca, ile nasi parafianie podczas ostatnich nieszporów kolędowych - ten modli się poczwórnie i zapewne prośby jego będą wysłuchane.

Składamy wyrazy podziękowania wszystkim parafianom biorącym udział w nieszporach, a w sposób szczególnym tym, wszystkim, którzy zaangażowali się w śpiewanie kolęd:

Wspaniale śpiewającym Paniom:

1. Hannie Bacek

6. Jolancie Kwiecień

2. Łucji Hejna

7. Annie Łakomy

3. Annie Kominek

8. Danucie Oczadły

4. Bogusławie Kominek

9. Bernadecie Zaremba

5. Irenie Krakowczyk

 
 

Fantastycznym mężczyznom:

1. Grzegorzowi Bacek

7.  Dominikowi Magiera

2. Adamowi Ciuberek

8.  Januszowi Magiera

3. Szymonowi Ciuberek

9.  Pawłowi Manderla

4. Wincentemu Hejna

10. Hermanowi Pluta

5. Janowi Krakowczyk

11.Czesławowi Zaremba

6. Alojzemu Magiera

 
 

Niezastąpionym aniołkom:

1. Oliwii Baranowskiej

6. Agatce Konieczny

2. Martynie Brzezinka

7. Kamili Kowol

3. Kindze Derleta

8. Karolinie Tytko

4. Magdzie Grabolus

9. Kasi Wardenga

5. Klaudii Hejna

 
 

Solistom o przepięknych głosach:

- Szymonowi Ciuberek
- Iwonie Jerga
- Magdalenie Króliczek
- Dominikowi Magiera
- Pawłowi Manderla
- Faustynce Wardenga

 

Dziękujemy osobom grającym na instrumentach:

- Iwonie Jerga grającej na organach elektrycznych
- Magdalenie Króliczek grającej na organach elektrycznych
- Pawłowi Manderla grającemu na gitarze
- Ewie Tesarczyk grającej na wiolonczeli
- oraz Panu organiście

 

Dziękujemy również Grzegorzowi Świerczek za pomoc w obsłudze rzutnika.

 


23 stycznia 2011
WYSTĘP CHÓRU "JADWIGA"
I ROZRYWKOWEJ ORKIESTRY DĘTEJ "BORYNIA"
POD DYREKCJĄ RYSZARDA UCHERAPodczas niedzielnych nieszporów parafianie mieli okazję uczestniczyć we wspaniałym koncercie kolęd w wykonaniu Chóru "Jadwiga" oraz Rozrywkowej Orkiestry Dętej "Borynia".
Spotkanie rozpoczął proboszcz ks.Jan Sopot od powitania występujących artystów,
a dyrygent Ryszard Ucher przybliżył zebranym myśl przewodnią występów - zaproszenie do muzycznej podróży kolędowej przez cały świat.
Pierwszy wystąpił solista Mieczysław Błaszczyk, który najpierw popisał się wspaniałym wykonaniem kolędy wywodzącej się z Austrii - "Stille Nacht" (Cicha noc), a następnie zaśpiewał pochodzącą z USA świąteczną pieśń "Jingle bells" (Dzwonią dzwonki sań). Chór "Jadwiga" zaprezentował parafianom piękne wykonanie polskich kolęd: "Wśród nocnej ciszy" oraz "Zaśnij Dziecino".
A później orkiestra porwała nas dynamicznym wykonaniem wiązanek kolęd: marokańskiej,
niemieckiej, amerykańskiej i oczywiście polskiej. Z kolei Chór "Jadwiga" zaśpiewał kolędę łacińską i dwie przepiękne, nastrojowe, polskie pieśni: "Dziecino słodka czemu drżysz?" i "Przy onej górze".
Na zakończenie spotkania dyrygent Ryszard Ucher zaproponował zgromadzonym w kościele - wspólne z Chórem i solistą Mieczysławem Błaszczykiem - odśpiewanie dwóch kolęd: "Lulajże Jezuniu" i "Bóg się rodzi".
Gromkie oklaski i bukiety róż złożone na ręce dyrygenta i solisty wyraziły uznanie słuchaczy dla występujących artystów.16 stycznia 2011
NIESZPORY NA SALI GIMNASTYCZNEJ


Wzorem ubiegłych lat, jedne ze styczniowych nieszporów odbyły się w sąsiadującym z kościołem Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 5. Licznie zgromadzonych mieszkańców Górnioka przywitała dyrektor Łucja Żymełka, a później młodzi artyści zaprezentowali jasełka " W Betlejem ciepło, choć zima ".
Parafianie zgromadzeni na sali gimnastycznej, podziwiając jasełka przygotowane przez nauczycieli, uczniów i przedszkolaków, mieli możliwość ponownego przeżywania i świętowania tajemnic Bożego Narodzenia.
Po występach, ks. proboszcz Jan Sopot udzielił błogosławieństwa wszystkim zgromadzonym, a dzieciom, nauczycielom i pracownikom szkoły gorąco podziękował za zorganizowanie jasełek.Autorem inscenizacji "W Betlejem ciepło, choć zima" jest dyr. Łucja Żymełka, grę aktorską uczniów i przedszkolaków ćwiczyły panie Joanna Czarnecka i Joanna Duda, a dekoracje wykonała (z pomocą pozostałych nauczycieli) pani Barbara Magiera.

Redaktorzy parafialnej strony internetowej dziękują pani Katarzynie Rusyn za udostępnienie zdjęć.
9 stycznia 2011 roku
II Parafialny Konkurs Kolęd i Pastorałek
"Bóg się rodzi"

9 stycznia 2011 roku odbył się II Parafialny Konkurs Kolęd i Pastorałek "Bóg się rodzi".
W konkursie wzięło udział 13 dzieci, które zaśpiewały następujące kolędy:
1. Oliwia Baranowska - "Bracia patrzcie jeno".
2. Marta Barteczko - " Hej w dzień narodzenia".
3. Kasia Wardenga - " Gore Gwiazda Jezusowi".
4. Tymek Wardenga - " Narodził się Jezus Chrystus"
5. Faustyna Wardenga - " Lulajże Jezuniu".
6. Julia Materzok - " Maleńki Jezu".
7. Hania Durczok - " Pójdźmy wszyscy do stajenki".
8. Iwona Jerga - "Bosy Pastuszek".
9. Karina Brachmańska - " Hej, w dzień narodzenia".
10. Julia Fajkis - " Lulajże Jezuniu".
11. Marlena Szulc - " Zaśpiewajmy kolędę Jezusowi, dziś"
12. Daria Brachmańska - " Pójdźmy wszyscy do stajenki".
13. Damian Durczok - " W żłobie leży".


Jury w składzie:
1. Ksiądz proboszcz Jan Sopot
2. Pani Olga Mandrysz
3. Organista pan Ryszard Kowalski
4. Pani Maria Kubica
oceniało każdy występ dziecka w skali od 1 do 3 punktów. Oczywiście i w tym roku były problemy z wyłonieniem zwycięzcy, gdyż każde dziecko śpiewało przepięknie.
Ostatecznie komisja konkursowa zdecydowała, że:

1 miejsce zajęła Faustyna Wardenga
2 miejsce zajęła Iwona Jerga
3 miejsce zajęła Marlena Szulc

Zwycięzcy otrzymali cenne nagrody: radio, grę "Twister" oraz książkę o tematyce religijnej, a wszyscy uczestnicy konkursu - drobne upominki.


Dziękujemy wszystkim dzieciom, które wzięły udział w konkursie, no i zapraszamy za rok!BOŻE NARODZENIE 2010

Wróć do spisu treści