Święta 2014 - www.izydor-radlin.katowice.opoka.org.pl

Przejdź do treści

Święta 2014

Wydarzenia > Święta

31 grudnia
MSZA ŚW. DZIĘKCZYNNA
NA
ZAKOŃCZENIE ROKU 2014

Nie tak bystro płynie rzeka, jak nam prędko czas ucieka.
Dzień za dniem, a rok za rokiem przemija niezwrotnym tokiem.

Tak prędko rok przeszły minął, niby w okamgnieniu zginął,
Stracił się z tej doczesności w bezdenne morze wieczności.

Szczęśliwy, komu wspomina: że każdy dzień i godzina
Była Bogu poświęcona i zbawiennie przepędzona.

Boże! bądź i w roku nowym nam na ratunek gotowym,
Błogosław, Ojcze łaskawy, nasze prace i zabawy.


25 grudnia

BOŻE NARODZENIE

Narodził się Jezus Chrystus, bądźmy weseli,
Chwała Mu na wysokości nucą Anieli:

Gloria, gloria in excelsis Deo!


24 grudnia
PASTERKA

Gdy się Chrystus rodzi i na świat przychodzi
Ciemna noc w jasnościach promienistych brodzi:
Aniołowie się radują ,
Pod niebiosy wyśpiewują:

Gloria, gloria, gloria In excelsis Deo!
Wesoły nam dzień dziś nastał,
którego z nas każdy żądał:
tego dnia Chrustus zmartychwstał,
Alleluja, Alleluja!


20 kwietniaREZUREKCJA


ALLELUJA !!! CHRYSTUS ZMARTWYCHWSTAŁ !!!


Wieczorem wierni zgromadzili się na liturgii Wigilii Paschalnej, podczas której oczekiwali zmartwychwstania Chrystusa.
Przed kościołem rozpoczęła się liturgia światła: Kapłan i służba liturgiczna podeszli do rozpalonego ogniska - tu nastąpiło poświęcenie ognia, a potem prowadzący kreślił na paschale znak krzyża, litery Alfa i Omega oraz na polach między ramionami krzyża cyfry bieżącego roku. Umieścił też na paschale pięć symbolicznych gwoździ w formie krzyża. Następnie procesja z zapalonym paschałem weszła do nieoświetlonego kościoła.

Kapłan wyśpiewał słowa: "Światło Chrystusa", a wierni odpowiedzieli: "Bogu niech będą dzięki!" i zapalili od paschału świece.
Gdy kapłan po dojściu do ołtarza trzeci raz pokazał światło Chrystusa, w kościele rozbłysły wszystkie
lampy.
W liturgii słowa wierni wysłuchali fragmentów Pisma Świętego przywołujących wielkie momenty dziejów zbawienia.
Podczas słów "Chwała na wysokości" zabiły dzwony kościelne i rozległo się radosne
"Alleluja".

Następnie rozpoczęła się liturgia chrzcielna nawiązująca do udzielanego niegdyś w tę Noc chrztu. Po błogosławieństwie wody wierni z zapalonymi świecami w ręku odnowili przyrzeczenia chrzcielne, a kapłan pokropił zebranych nowo poświęconą wodą przypominając im przyjęty chrzest.WIELKA SOBOTA


19 kwietnia
       godz. 19:00 Msza Św. Wigilii Paschalnej


Wielki Piątek Eucharystia nie jest sprawowana.
W tym dniu wierni przez cały dzień spowiadali się, adorowali Pana Jezusa w ciemnicy, a o godz. 9:00 uczestniczyli w nabożeństwie Drogi Krzyżowej.
O godz. 18:00 rozpoczęły się najważniejsze obrzędy tego dnia - Liturgia Męki Pańskiej.
Obrzędów nie poprzedzał dzwonek, nie zaśpiewano żadnej pieśni. Ministranci i kapłan wyszli w ciszy do ołtarza, a tam kapłan upadł na twarz, a wszyscy obecni w kościele uklękli.
Następnie wierni wysłuchali fragmentów Pisma świętego przedstawiających opis męki Pańskiej według Ewangelii św. Jana, które wprowadziły zebranych w tajemnicę śmierci Chrystusa.
Liturgię Słowa zakończyła uroczysta modlitwa wiernych.


P
rzez dwa tygodnie wszystkie Krzyże w kościołach były zasłonięte, i dzisiaj, w Wielki Piątek, nadszedł czas, aby ponownie ukazać Go  wiernym.
Kapłan śpiewając słowa: "Oto drzewo krzyża, na którym zawisło zbawienie świata" odsłaniał kolejne fragmenty Krzyża, a wierni odpowiadając: "Pójdźmy z pokłonem" klękali na kolana, wielbiąc Zbawiciela.
Następnie ministranci i kapłan pokornie ucałowali Krzyż, a po zakończeniu adoracji Najświętszy Sakrament został przeniesiony z "ciemnicy". Po odmówieniu Modlitwy Pańskiej kapłan rozdał wiernym Komunię św., konsekrowaną poprzedniego dnia.

Wielkopiątkową liturgię zakończyło przeniesienie Najświętszego Sakramentu do kaplicy, zwanej Bożym Grobem. Monstrancja przykryta była białym welonem na pamiątkę całunu, którym spowito doczesne szczątki Jezusa.


TRIDUUM PASCHALNE


WIELKI PIĄTEK18 kwietnia

                                                                                                godz.  9:00   Droga Krzyżowa

             godz.18:00   Ceremonie Wielkiego Piątku

Po Mszy św. kapłan przeniósł Najświętszy Sakrament do ciemnicy - specjalnie przygotowanej kaplicy.
W Wielki Czwartek Msza św. Wieczerzy Pańskiej rozpoczęła Trzydniowy liturgiczny obchód Paschy.
Msza św. odprawiana w tym dniu jest pamiątką Ostatniej Wieczerzy, jaką Chrystus spożył z uczniami w przeddzień męki.

W tym Dniu obchodzimy też pamiątkę ustanowienia Najświętszego Sakramentu i sakramentu kapłaństwa.
TRIDUUM PASCHALNEWIELKI CZWARTEK.
17 kwietnia, godz. 18:00

Msza Wieczerzy Pańskiej.


13 kwietnia
NIEDZIELA  PALMOWAW Niedzielę Palmową wspominamy wjazd Pana Jezusa do Jerozolimy. w tym dniu poświęca się palmy, z którymi następnie odprawia się uroczystą procesję. W Polsce z powodu braku prawdziwych liści palmowych, poświęca się ozdobne wiązanki złożone z kwiatów i młodych pędów wierzbowych.
W czasie Mszy św. jako słowa Ewangelii czyta się opis Męki Pana Jezusa.dokumentacja fotograficzna Triduum Paschalnego i Niedzieli Palmowej:
Kazimierz Sosna

Wróć do spisu treści