O parafii - www.izydor-radlin.katowice.opoka.org.pl

Przejdź do treści

O parafii

26 VIII 1989 r. erygowanie tymczasowej parafii
 1  VII 1990 r. ustanowienie pełnoprawnej parafii
24  VI 1995 r. poświęcenie Kościoła przez biskupa Damiana Zimonia.

Patron parafii:  św. Izydor Oracz.
Odpust parafialny: III niedziela maja

Proboszcz parafii:
ks.Krzysztof Kępka   od 1.08. 2021

Byli proboszczowie parafii:                                    
ks. Józef Durok: 26.08.1989 - 26.02.2006
ks. Franciszek Pawlas:           
                           1.03.2006 - 31.08.2007             
ks.Jan Sopot:       1.09.2007 - 31.07.2021

Byli wikarzy:
ks. Bogumił Mazurczyk od 1998 do 2005
ks. Tomasz Labus           od 2005 do 2006Zasięg parafii:
ul. Chrobrego od nr 210 do nr 432
ul. Głożyńska od nr 35 do nr 130
ul. Dąbrowskiego od nr 28 do nr 102
ul. Ziołowa
ul. Owocowa
ul. Żniwna
Liczba parafian: 1687
Cmentarz parafialny:
Rok założenia: 1999
Spoczywa na nim  86 zmarłych (maj 2009).
Położenie:
Cmentarz znajduje się w odległości 450 m od kościoła.

 
Ks. Józef Durok, pierwszy proboszcz parafii św. Izydora
i budowniczy kościoła.
Urodził się 30 września 1949 r. w Bojszowach w rodzinie Konrada i Róży z domu Michnol. Ochrzczony został 9.10.1949 r. w kościele św. Jana Chrzciciela w Bojszowach, tam także przyjął 14.10.1961 r. sakrament bierzmowania. W swojej rodzinnej miejscowości uczęszczał w latach 1956 - 1963 do Szkoły Podstawowej, a następnie kontynuował naukę  w Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Chrobrego w Pszczynie.
    
Po zdaniu w 1967 r. egzaminu dojrzałości rozpoczął studia filozoficzno - teologiczne w Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym w Krakowie. Na drugim roku został powołany do odbycia służby wojskowej w Bartoszycach.Po odbyciu służby wojskowej od 1970 r. kontynuował studia teologiczne. Święcenia diakonatu przyjął    15.04.1973 r. w Bielsku-Białej, natomiast    święcenia prezbiteriatu  11.04.1974r.  w katowickiej katedrze z rąk biskupa katowickiego Herberta Bednorza. Mszę prymicyjną odprawił w kościele bojszowskim 20.04.1974 r. Posługę kapłańską rozpoczął od zastępstw duszpasterskich w rodzinnej parafii oraz w parafii św. Marii Magdaleny w Radlinie Dolnym. Następnie był wikariuszem w parafiach: św. Antoniego z Padwy w Chorzowie (1974 - 1977), św. Michała Archanioła w Rudzie Śląskiej - Orzegowie (1977-1980), Najświętszego Serca Pana Jezusa w Rybniku-Niedobczycach (1980-1983), oraz Podwyższenia Krzyża św. i Matki Bożej Uzdrowienia Chorych w Katowicach na Osiedlu Tysiącleci (1983 -1987). Będąc w niej wikarym sprawował posługę duszpasterza akademickiego studentów i pracowników naukowych. W latach 1987-1989 w parafii  p.w. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny i św. Maksymiliana Marii Kolbego w Mysłowicach - Janowie Miejskim.  26.08.1989 r., decyzją biskupa katowickiego ks. Damiana Zimonia został mianowany administratorem  nowo erygowanej parafii p.w. św. Izydora Oracza w Radlinie Górnym. Poza posługą duszpasterską miał w niej organizować i kierować pracami wykończeniowymi  budynku, który miał służyć jako tymczasowy kościół, probostwo i salki katechetyczne. W jego budowie z dużym zaangażowaniem uczestniczyli parafianie. W ciągu 7 miesięcy wykonano niezbędne prace i 16.03.1990 r. ks. J. Durok mógł przeprowadzić się z mieszkania w parafii p.w. Marii Magdaleny do nowego mieszkania w Radlinie Górnym. Uroczysty ingres na urząd pierwszego proboszcza nowej parafii miał miejsce 19.08.1990 r. podczas    uroczystej Mszy św., celebrowanej przez dziekana Dekanatu Wodzisławskiego ks. kanonika Alfreda Wlokę. Od lipca 1991 r. wraz z parafianami rozpoczął budowę naziemnej części kościoła i w ciągu zaledwie 4 lat doprowadził do zakończenia inwestycji i wykończenia wnętrz oraz infrastruktury wokół kościoła. W tym okresie wybrukowano plac wokół kościoła, powstały miejsca parkingowe, budynek gospodarczy, w którym poza garażem, na piętrze urządzono salę spotkań dla młodzieżowych grup parafialnych.  Uroczystość poświęcenia kościoła (konsekracja) 24.06.1995 r.,    była wyjątkowym wydarzeniem w parafii. Przewodniczył jej abp metropolita katowicki ks. Damian Zimoń.  W 1997 r. ks. J. Durok został mianowany przez abp. ks. Damiana Zimonia ojcem duchowym Dekanatu Wodzisławskiego. Powierzoną misję troski o odpowiedni poziom życia duchowego kapłanów. sprawował do 2002 r. W 1998 r. przeszedł operację ratującą życie po pęknięciu tętniaka. Po długiej rekonwalescencji powrócił do parafii. Nie odzyskał w pełni sił i do pomocy w sprawowaniu posługi skierowany został do parafii wikary ks.  Bogumił Mazurczyk. W pierwszej połowie 1999 r. doprowadził do zakończenia inwestycji związanej z uruchomieniem cmentarza, tak oczekiwanego przez parafian. Z uwagi na pogarszający się stan zdrowia ks. Józef Durok został zwolniony z urzędu proboszcza w 2006 r.    Pozostał na krótko rezydentem w Radlinie Górnym, a następnie zamieszkał w Ośrodku Caritas Archidiecezji Katowickiej „Matki Bożej Uzdrowienia Chorych” w Knurowie. Okresowo mieszkał także i pomagał w duszpasterstwie w parafii Św. Jana Nepomucena w Bytomiu-Łagiewnikach Śląskich. Pomimo, że był otoczony osobami niepełnosprawnymi, starszymi, schorowanymi i miał własne problemy zdrowotne, nie tracił optymizmu i pogody ducha.    Był osobą bardzo lubianą i szanowaną. Jego podejście do pensjonariuszy oraz sposób sprawowania posługi kapłańskiej    przynosiły ulgę w cierpieniu wielu mieszkańcom ośrodka. 27.09.2009 r. w kościele św. Izydora uczestniczył w  obchodach 20 rocznicy ustanowienia parafii    św. Izydora,    35 rocznicy swoich święceń kapłańskich oraz 60 rocznicę urodzin. Dnia 13.12.2011 r., w Knurowie, na oznakowanym przejściu dla pieszych został potrącony przez samochód osobowy i z powodu odniesionych ciężkich obrażeń zmarł po przewiezieniu do szpitala. 19.12.2011r. w kościele św. Izydora w Radlinie Górnym odbyła się uroczystość pogrzebowa, której przewodniczył bp pomocniczy ks. Gerard Bernacki. Mszę św. z biskupem  koncelebrowało 56 księży. Po niej miał miejsce ostatni akt ceremonii pogrzebowej: kondukt pogrzebowy odprowadził Zmarłego  na cmentarz parafialny. Przewożąc trumnę na lawecie ciągniętej przez wóz strażacki żałobnicy oddali ks. J.Durokowi symboliczny hołd i szacunek.
  

Bożena Górnicz
Literatura, źródła: Encyklopedia wiedzy o Kościele katolickim na Śląsku. Kronika parafii św. Izydora. Wspomnienia ks. proboszcza Piotra Mańki (homilia na Mszy św. pogrzebowej). Ośrodek Matki Bożej Uzdrowienia Chorych (www.knurow.caritas.pl) dostęp 31.01.2024r. Ks. Józef Durok (dostęp 31.01.2024) 

Wróć do spisu treści