O Radzie - www.izydor-radlin.katowice.opoka.org.pl

Przejdź do treści

O Radzie

Grupy parafialne > Rada Parafialna

W Księdze Prawa Kanonicznego; Księga II Lud Boży, znajdują się kanony prawne stwierdzające, iż
ciałem doradczym proboszcza jest
Parafialna Rada Duszpasterska i Ekonomiczna.


     Kan. 536 - § 1. Jeśli zdaniem biskupa diecezjalnego, po zasięgnięciu opinii Rady kapłańskiej, byłoby to pożyteczne, należy w każdej parafii ustanowić radą duszpasterską. Ma jej przewodniczyć proboszcz, a członkami powinni być wierni wraz z tymi, którzy z urzędu uczestniczą w trosce duszpasterskiej o parafię i pomagają w ożywianiu działalności pasterskiej.
     § 2. Rada duszpasterska posiada jedynie głos doradczy i kieruje się normami określonymi przez biskupa diecezjalnego.
     W każdej parafii powinna być rada do spraw ekonomicznych, która rządzi się nie tylko przepisami prawa powszechnego, lecz także normami wydanymi przez biskupa diecezjalnego. Wierni dobrani zgodnie z tymi normami świadczą proboszczowi pomoc w administrowaniu dobrami parafialnymi, z zachowaniem przepisu kan. 536.

     W Parafii św. Izydora działa Parafialna Rada Duszpasterska i Ekonomiczna.
Jej członkowie podczas narad omawiają sprawy związane z życiem wspólnoty oraz doradzają w podejmowaniu decyzji związanych z remontami i inwestycjami w kościele.

Członkowie Parafialnej Rady Duszpasterskiej i Ekonomicznej
w Parafii św. Izydora w Radlinie Górnym
od dnia 28 maja 2012
:

1.   Bacek Hanna
2.   
Ciuberek Adam
3.   
Dzierżawa Michał
4.   Dzierżęga Piotr
5.   Hejna Stanisław
6.   Górnicz Bożena
7.   
Jerga Teresa
8.   
Kominek Bogusława
9.   Kubica Alojzy
10. Kubica Maria
11. Kowalski Józef
12. Kowol Rajmund
13. Magiera Barbara
14. Magiera Alojzy,
15. Mandrysz Wacław
16. Mrozek Emil
17. Mrozek Zofia
18. Mrukwa Łucja
19.
Siekaniec Łucja
20.
Sobeczko Natalia


Wróć do spisu treści