Rodziny Szensztackie - www.izydor-radlin.katowice.opoka.org.pl

Przejdź do treści

Rodziny Szensztackie

Grupy parafialne     Ruch szensztacki założył ojciec Józef Kentenich, ze Zgromadzenia Pallotynów w Niemczech. Odznaczał się heroiczną wiarą w Opatrzność Bożą i wielka miłością do Maryi, którą czcił pod wezwaniem Matki Boskiej Trzykroć Przedziwnej. Z Jej pomocą i pod Jej opieką pragnął wychować apostołów miłujących Kościół i aktywnie włączających się w ewangelizację świata.
W strukturach organizacyjnych ruchu są duchowni i świeccy, rodziny, matki, młodzież i dzieci.

ojciec Józef Kentenich (1885 - 1968)
założyciel Ruchu Szensztackiego     Fundamentem powstałego Ruchu została Matka Boża.
To dla Niej powstało Sanktuarium w Szensztat i tam w dniu 18 października 1914 roku ojciec Kentenich zawarł przymierze z Matką Bożą Trzykroć Przedziwną.
Kto przybywa do Sanktuarium doświadcza trzech łask: zadomowienia, wewnętrznej przemiany i owocnego apostolstwa.

Matka Trzykroć Przedziwna
Mater Ter Admirabilis (MTA)

Na przestrzeni lat powstawały nowe Sanktuaria MTA na całym świecie, także i w Polsce. Każdy, kto włącza się do Ruchu Szensztackiego zawiera przymierze z Matką Trzykroć Przedziwną. Na znak Jej obecności w naszym życiu zakładamy domowe Sanktuaria, które stanowią centrum duchowego życia i miejsce wspólnej modlitwy. Przed Jej wizerunkiem wypraszamy potrzebne łaski, dziękujemy za dar życia i nabieramy nowych sił do osiągnięcia świętości, bo bez Jej wsparcia jesteśmy słabi i bezsilni. Razem z Nią uwielbiamy Chrystusa, napełniamy się Bogiem, by nieść Go innym.


Sanktuaria szensztackie z różnych stron świata:

Florencio Varela (Argentyna)          Winów (Polska)

     Mulgoa (Australia)             Monachium (Niemcy)


     Włączamy się w życie parafii poprzez modlitwę różańcową i adorację Najświętszego Sakramentu. Każdego roku organizujemy też w naszej parafii Wielkopostny Dzień Skupienia dla rodzin szensztackich z innych parafii.
Na pamiątkę zawarcia przymierza z Matką Trzykroć Przedziwną 18 dnia każdego miesiąca sprawowana jest Eucharystia w intencji rodzin szensztackich z naszej parafii. Co miesiąc bierzemy też udział w spotkaniach, które prowadzi siostra z Instytutu Sióstr Maryi. W spotkaniach uczestniczy również ksiądz proboszcz, który włącza się w naszą pracę w ruchu.

     Aby nie zabrakło młodego ducha w tym dziele, zapraszamy do wspólnoty młode rodziny z naszej parafii.
Osoby zainteresowane udziałem w Ruchu Szensztackim uzyskają wszelkie niezbędne informacje u księdza proboszcza i pani Teresy Jerga.

Wróć do spisu treści