Komunia Św.2021 - www.izydor-radlin.katowice.opoka.org.pl

Przejdź do treści

Komunia Św.2021

Wydarzenia > Komunie Św
8-9. 05. 2021
WCZESNA I PIERWSZA
KOMUNIA  ŚWIĘTAZe względu na konieczność przestrzegania
obostrzeń epidemiologicznych 29 dzieci przystępujących do Wczesnej i Pierwszej Komunii Świętej
zostało podzielonych na trzy grupy.
W sobotę o godz. 10:00 i 12:00
odbyły się uroczystości dwóch grup,
a w niedzielę o godz.10:30 trzeciej grupy.
"Panie, dobry jak chleb,
bądź uwielbiony od swego Kościoła,
bo Tyś do końca nas umiłował,
do końca nas umiłował"

Ks. Proboszcz wręczył dzieciom bochenki pobłogosławio-
nego chleba. Chleb otrzymany w kościele będzie rozdzielony między biesiadników w czasie przyjęcia domowego. Ma przypomnieć, że biesiada rodzinna jest kontynuacją duchowej uczty w kościele.


Na zakończenie uroczystości ks. Proboszcz
wręczył dzieciom pamiątki
z Wczesnej i I Komunii Świetej.

Wróć do spisu treści