Rocznice 2009 - www.izydor-radlin.katowice.opoka.org.pl

Przejdź do treści

Rocznice 2009

Wydarzenia

XX LECIE PARAFII


"Ci, którzy Panu Bogu kościoły widome budują,
pierwej kościół serdeczny w sobie zbudowali"
ks. Piotr Skarga


     Mija dwadzieścia lat od erygowania Parafii św. Izydora w Radlinie Górnym.
     Uroczystość erygowania odbyła się 26 sierpnia 1989 r. w święto Matki Boskiej Częstochowskiej. Wtedy to biskup katowicki, obecnie Metropolita i Arcybiskup, Damian Zimoń wyłączył części najbardziej odległe od kościoła z parafii św. Marii Magdaleny w Radlinie i parafii Głożyny dając w ten sposób początek nowej parafii.
     Cztery lata wcześniej, z inicjatywy ks. Antoniego Stycha, proboszcza z Dolnioka, rozpoczęto budowę salek katechetycznych i kaplicy pomocniczej. Spełniona została w ten sposób prośba parafian, by umożliwić - szczególnie starszym parafianom - uczestniczenie we Mszy świętej, a małym dzieciom uczestniczenie w katechizacji.
     Kamień węgielny salek katechetycznych został poświęcony przez papieża Jana Pawła II 20 VI 1983 r., a kamień węgielny kościoła 10 VI 1987.
     W czerwcu 1989 r. poświęcono salki katechetyczne w stanie surowym i tam odtąd była sprawowana niedzielna Eucharystia.

     Pierwszy proboszcz parafii, ks. Józef Durok tak wspomina i ocenia tamte lata:

     "W miarę upływającego czasu stawiam sobie pytanie: dlaczego ta niewielka parafia tak wiele się trudzi, tak dużo sobie odmawia, tak chętnie przez te lata pracuje, by mieć swój dom Boży. Odpowiedź znajduję u ks. Piotra Skargi, który powiedział:
     "Ci, którzy Panu Bogu kościoły widome budują, pierwej kościół serdeczny w sobie zbudowali". Kościół jest znakiem obecności ludzi wierzących, znakiem obecności żywego Kościoła, jest też znakiem ewangelizacji pokoleń, które odchodzą, a które chcą dochować wierności Chrystusowi. A On swoją ziemską obecność kontynuuje w Eucharystii. Ta prawda na co dzień zamyka się w pragnieniu wiernych: tu ma być kościół. I dobrze, że tak się dzieje bez oglądania się na takie, czy inne trudności, kłopoty. Człowiek, jego zbawienie są ważniejsze od innych drobiazgów codzienności.
     Radość ludzi starszych, którzy mają możliwość codziennego uczestniczenia we Mszy Świętej jest dostateczna nagrodą za wszelkie trudy, zabieganie i nerwówki, które towarzyszą budowie kościoła."

Jak wyglądały początki nowo powstałej parafii przedstawiają zapiski z kroniki:


     "Planowaliśmy, że 2 grudnia zapalimy w piecu centralnego ogrzewania. Lecz zabrakło tlenu do spawania. 7 XII, godz. 13:30 - pierwszy raz w piecu zostało napalone!!!"
      4 XII 1989 r.- Pierwsze roraty.
                             Górnicy bardzo licznie pierwszy raz do św. Barbary się modlili.
      9 - 13 XII     - Parafianie zalepiali dziury po centralnym ogrzewaniu, ocieplali rurki.
                             Murarze murowali i tynkowali ścianki w kuchni (na spiżarkę) i w korytarzu (na łazienkę).
                             Firma pana Kozielskiego doprowadziła wodę do łazienek i kompletnie je wyposażyła.
     22 - 31 XII    - Malowano pokoje księdza.
                             W kaplicy zawieszono nowe, platynowe tabernakulum.
                             Katechetka Maria Kubica i nauczycielki Barbara Magiera i Olga Mandrysz zrobiły wspaniałą                               stajenkę i ślicznie przystroiły kaplicę na święta.
     24 XII godz. 24:00 ks. proboszcz sprawował pierwsza pasterkę. Tłum ludzi kolędy śpiewał, a organista Kowalski                               na organach (umieszczonych z przodu kaplicy) przygrywał.
     25 XII godz. 15:00 Parafianie wspaniale śpiewali kolędy.
     27 XII           - Wylewanie podłogi w kuchni na pierwszym piętrze.
                             Początek pierwszej kolędy w parafii św. Izydora.
     28 XII           - Panowie: B. Kubica, W. Kubica, St. Mokry do wieczora wylewali podłogę w dwóch pokojach na                               pierwszym piętrze.
                             Pod schodami wylewano podłogę w "zimnej" piwniczce na ziemniaki.
                             Do końca roku wykonywano drobne prace murarskie, wprawiono drzwi w piwnicy, wytynkowano                               ścianki przy schodach do piwnicy.
                             Przygotowano zakrystię.


     31 XII godz. 15:00 rok w kaplicy zakończyliśmy, Bogu za wszystkie prace dziękowaliśmy.

     Przełom roku to wykuwanie, przekuwanie, poprawianie, aby było całkiem sprawne centralne ogrzewanie.


Życie religijne Parafii w ostatnich 20 latach:


- odprawiono ponad 10 000 Mszy św.
- wierni przyjęli ok. 1 000 000 Komunii Świętych
- ochrzczono 406 dzieci
- do I Komunii Świętej przystąpiło 427 dzieci
- bierzmowanie przyjęło 501 osób
- udzielono ślubu 184 parom
- pogrzebano 339 parafian


27 września 2009 roku
Msza św. z okazji 20 rocznicy powstania Parafii oraz 35 rocznicy święceń kapłańskich i 60 rocznicy urodzin ks. proboszcza Józefa Duroka.

Wróć do spisu treści