Rada 2014 - www.izydor-radlin.katowice.opoka.org.pl

Przejdź do treści

Rada 2014

Grupy parafialne > Rada Parafialna
PROTOKÓŁ Z OBRAD
RADY DUSZPASTERSKIEJ
z dnia 27 listopada 2014
1. Powitanie zebranych, odmówienie modlitwy.
2. Realizacja w 2013 i 2014 założeń inwestycyjno - remontowych,
3. Rozliczenie realizacji pozostałych zadań.
4. Sprawy dotyczące przyszłego roku.
5. Zadania do wykonania w 2015 roku.
6. Informacja o wydarzeniach organizowanych dla wspólnoty.
7. Sprawy różne.

Przebieg obrad:
Ad. 1 Ksiądz proboszcz Jan Sopot powitał zebranych i zaprosił do wspólnego odmówienia modlitwy, po czym członkowie Rady rozpoczęli obrady.

Ad. 2 Ks. proboszcz przypomniał zapisy z ostatniego protokołu dotyczące założeń inwestycyjno - remontowych i przedstawił zebranym informację na temat realizacji zadań w latach 2013 i 2014:
Zadania zakończone:
1) W ramach szkód górniczych wymieniono kafelki nad dachem zakrystii.
2) Wykonano oznakowanie drogi do cmentarza.
3) Zakupienie śpiewników zastąpiono zakupem tablicy świetlnej.
Zadania wymagające dokończenia:
1) Malowanie dachu kościoła – trudno się skontaktować z przedstawicielem firmy, ale wykonawca obiecał, że na wiosnę przyjedzie i w ramach gwarancji będzie ponownie malował dach. W trakcie poprzedniego malowania (wykonanego także w ramach gwarancji) panował wielki upał i ks. proboszcz zwracał na ten fakt uwagę, wyrażając obawy, co do jakości powłoki nakładanej w takich warunkach.
2) Stacje Drogi Krzyżowej są w trakcie roboty – sukcesywnie mają być dostarczane.
Zadania do zrealizowania:
1) Tynkowanie probostwa od strony południowej.
2) Naprawa ogrodzenia na cmentarzu – zbierane są oferty wykonawców chętnych do wykonania naprawy.
3) Przeprowadzenie remontu salki katechetycznej.
4) Budowa kaplicy przedpogrzebowej z dzwonnicą – kanalizacja jest już wykonana, kaplica jest potrzebna.
5) Panowie Tytko i Pluta chcą ocieplić północną ścianę kościoła (tam, gdzie jest witraż św. Izydora).

Ad.3 Rozliczenie realizacji pozostałych zadań:
1) Udzielono pomocy parafiance w związku z pożarem jej domu:
zebrano ponad 3 tys. zł i zakupiono podstawowe meble: łóżka, szafę i przekazano je poszkodowanej, która bardzo dziękowała za pomoc.
2) Grabarzem został Zbigniew Lisowski.

Ad.4 W 2015 roku czekają naszą społeczność następujące uroczystości:
- 25 lecie powstania Parafii
- 20 lecie poświęcenia Kościoła
- 110 lecie naszej Szkoły
- 25 lecie kapłaństwa ks. proboszcza
Ks. proboszcz zaproponował następujące, wspólne uczczenie tych uroczystości:
- w sobotę 12 czerwca festyn rodzinny (można wtedy m.in. przeprowadzić konkurs wiedzy o Parafii)
- w niedzielę, 21 czerwca: godz. 11:00 uroczysta Msza Św., po Mszy poczęstunek dla gości w szkole. Godz. 15:00 (zamiast nieszporów) koncert pieśni religijnych w wykonaniu Jacka Kieroka (koncert może się odbyć tylko w tym dniu, bo artysta ma zajęte wszystkie inne terminy).
Do zapłacenia zespołu (ok. 3 tys. zł) będziemy musieli poszukać sponsorów.
Niestety wyłania się jeden problem – w tym samym czasie odbywają się Dni Wodzisławia i w pierwszej kolejności musimy dowiedzieć się, czy Prezydent Miasta będzie mógł uczestniczyć w obchodach.
Plany dotyczące przygotowania do uroczystości:
W Wielkim Poście nie będzie rekolekcji, ale przed uroczystościami odbędą się misje.
Począwszy od stycznia 2015 roku, każdego 15 dnia miesiąca (ze względu na odpust przypadający 15 maja) przed Mszą Św. prowadzone będą modlitwy do św. Izydora.
Zadania, które trzeba będzie podjąć:
1) Przygotowanie list gości.
2) Zaproszenia (Barbara Magiera)
3) Foldery pamiątkowe (m.in. Bożena Górnicz)
4) Przygotowanie konkursów (pani katechetka)
5) Przygotowanie festynu (szkoła)
6) Wystawa obrazująca historię Parafii
7) Poczęstunek

Ad. 5. Zadania do wykonania w 2015 roku:
1) Konieczna będzie wymiana pieca c.o.
2) Może trzeba będzie przy okazji pomyśleć nad zmianą sposobu ogrzewania kościoła np. przejść na ogrzewanie podłogowe (należało by wtedy zaraz po Wielkanocy przystąpić do prac).
3) Trzeba wymalować kościół przed uroczystościami (do tego zadania ks. proboszcz planuje wynajęcie firmy).
4) Pan Brzoza dostarczył pismo dotyczące konieczności przeprowadzenia zabezpieczeń konstrukcji kościoła - ks. proboszcz prosił członków Rady o rozeznanie sprawy.

Ad.6. Najbliższe wydarzenia:
29 XI 2014 Dzień Chorych i Seniorów naszej Parafii z udzieleniem Sakramentu Chorych: Msza Św, a po niej spotkanie w Szkole.
4 XII 2014 Msza Św. w intencji Górników, a po niej akademia w szkole.
6 XII 2014 Festyn ze św. Mikołajem, godz. 18:00 na placu kościelnym

Ad.7 Zgłoszone zostały następujące sprawy:
1) Konieczność uzupełnienia haczyków pod ławkami.
2) Animatorka Dzieci Maryi zgłosiła, że dziewczynki nie mają na czym siedzieć w czasie spotkań ( jest ich 34). Podobna sytuacja ma miejsce w przypadku spotkań ministrantów (30 osób ze studentami łącznie).
3) Zgłoszono pomysł powrócenia do starego zwyczaju święcenia krzyżyków w Wielką Sobotę.
4) Zgłoszono propozycję zgromadzenia świec i udostępnienia ich w czasie uroczystości Wielkiej Soboty tym parafianom, którzy nie przyniosą do kościoła swoich świec.
5) Zgłoszono propozycję zorganizowania 6 stycznia Orszaku Trzech Króli – ze względu na trwającą w tym czasie kolędę, ks. proboszcz nie zaakceptował propozycji.

Na tym obrady zakończono - spotkanie zakończono wspólną modlitwą.
Protokołowała : Protokół zatwierdził:
Bożena Górnicz ks. proboszcz Jan Sopot

Wróć do spisu treści