Sakrament bierzmowania - www.izydor-radlin.katowice.opoka.org.pl

Przejdź do treści

Sakrament bierzmowania

Sakramenty i sakramentalia

Do sakramentu bierzmowania przystępują osoby, które mają kilkanaście lat, czyli stosunkowo bardzo młode.
Sakrament bierzmowania ma na celu umacniać wiarę każdego młodego człowieka i uzdalniać go do jej obrony. Nazywany jest również sakramentem dojrzałości chrześcijańskiej. Podczas tego sakramentu osoby go przyjmujące przyrzekają, że chcą stać się dojrzałymi osobami w wierze, chcą być wierni Bogu oraz chcą mężnie swoją wiarę wyznawać i w miarę potrzeby jej bronić. Tekst tej przysięgi zawiera również treść związaną z walką przeciwko grzechowi, który może oddalić od Ojca.
     Ten dzień dla każdego chrześcijanina jest bardzo ważnym, tutaj dzięki Duchowi Świętemu, a z rąk biskupa czyni człowieka zdolnym do mężnego i dojrzałego życia chrześcijańskiego. Sakrament bierzmowania przyczynia się do tego, aby móc żyć dojrzałością samego Jezusa Chrystusa, aby stać się Jego świadomymi apostołami głoszącymi Ewangelię.
     Aby przyjąć ten sakrament najpierw należy się do niego odpowiednio przygotować.

Przygotowanie do sakramentu bierzmowania:

- katecheza szkolna
- spotkania w małych grupach w każdy piątek o godz. 18
:30
- co miesięczna spowiedź św. i msza św. w I piątek miesiąca

     Zasadniczo sakrament bierzmowania przyjmuje się w 3 klasie gimnazjum.
Sakrament ten jest udzielany przez biskupa podczas Mszy św., zazwyczaj pod koniec roku szkolnego.

BIERZMOWANIE DOROSŁYCH

     Osoby, które nie przyjęły tego sakramentu w odpowiednim czasie, a chcą go uzupełnić, winny zgłosić się do ks. proboszcza w celu ustalenia sposobu przygotowania. Po przygotowaniu można przystąpić do bierzmowania z młodzieżą w parafii lub w katedrze katowickiej, gdzie sakrament ten udzielany jest w wyznaczonych terminach kilka razy w roku.


Wróć do spisu treści