Rada 2012 - www.izydor-radlin.katowice.opoka.org.pl

Przejdź do treści

Rada 2012

Grupy parafialne > Rada Parafialna

PROTOKÓŁ Z OBRAD
RADY DUSZPASTERSKIEJ
z dnia 18. 09. 2012

1. Wprowadzenie
2. Przygotowanie opinii do ankiety synodalnej.
3. Sprawozdanie z działań duszpasterskich.
4. Realizacja inwestycji z lat 2010 - 2012.
5. Założenia  inwestycyjno
remontowe.
6. Sprawy różne.
7. Wolne głosy.

Ad. 1 -2 Ksiądz proboszcz Jan Sopot powitał zebranych, w tym szczególnie serdecznie nowych członków Rady Duszpasterskiej i po odmówieniu modlitwy odczytał Pismo Zespołu Presynodalnego Archidiecezji Katowickiej. Ksiądz Arcybiskup Wiktor Skworc zamierza zwołać II Synod Archidiecezji Katowickiej, którego rozpoczęcie będzie miało miejsce w dniu 25 listopada 2012 roku w Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata. Rada Duszpasterska po dyskusji wypełniła przesłaną ankietę, dotyczącą przeprowadzenia obrad Synodu.

Ad. 3. W zakresie działań duszpasterskich:
Od ostatniego spotkania w 80% zrealizowano poruszone tematy dotyczące założeń duszpasterskich. Dopracowania wymaga przygotowanie oprawy liturgicznej Mszy św. niedzielnych, szczególnie dzieci i młodzieży, oraz nabożeństwa do św. Izydora każdego 15
go dnia miesiąca.

Ad. 4 W latach 2010 - 2012 zrealizowano następujące inwestycje:
- wykonano witraż w oknach kościoła
koszt 150 tysięcy zł.
- wykonano ołtarzyk na pamiątkę beatyfikacji Jana Pawła II
koszt 10 tysięcy zł.
- umieszczono nowe figury: św. Antoniego i św. Judy Tadeusza
sponsorowane przez ofiarodawców
- wykonano monitoring w kościele i wokół kościoła
koszt 10 tysięcy zł.
- wykonano poręcze przy schodach kościoła
koszt 4 tysiące zł.
- wykonano pomnik na cmentarzu dla śp. Ks. Józefa Duroka
koszt 18 tysięcy zł.
- zmieniono radiofonizację w kościele, zainstalowano nowy wzmacniacz i mikrofony
koszt 7 tysięcy zł.
- kościół, probostwo oraz salki katechetyczne są ogrzewane w okresie jesienno- zimowym, na co zużywa się ok. 70 ton koncentratu flotacyjnego
koszt ok. 30 tysięcy zł.
- wykonano oświetlenie krzyża na dachu kościoła.
- parafia wspiera dzieci z rodzin ubogich opłacając obiady i przygotowując wyprawki szkolne.

Ad. 5 Założenia  inwestycyjno
remontowe:
-Należy wykonać malowanie dachu kościoła w ramach gwarancji.
- W ramach szkód górniczych naprawa dachu zakrystii, a zarazem balkonu probostwa.
- Budowa kaplicy przedpogrzebowej wraz z dzwonnicą.
- Naprawa ogrodzenia na cmentarzu i przy probostwie.

Ad. 6
- Ksiądz Proboszcz poinformował o terminie prymicji diakona Tomasza Tesarczyka w drugiej Polowie maja 2013.
- Ksiądz Proboszcz podziękował pani Natalii Sobeczko za duży wkład pracy w prowadzeniu grupy Dzieci Maryi.
- Ksiądz Proboszcz wyraził wdzięczność państwu Siekaniec za prowadzenie prac ogrodniczych.
- poinformował też o zmianie grabarza, którym został pan Zbigniew Lisowski.
- W celu zwiększenia uczestnictwa w śpiewie liturgicznym zaproponowano zakupienie śpiewników.

Ad. 7
- Wniesiono propozycję zorganizowania pomocy pani Kaczmarczyk w związku z pożarem domu.
- Oznakowanie drogi dojazdowej do cmentarza parafialnego.
- Rozważenie możliwości przeprowadzenia remontu salki katechetycznej.
Spotkanie zakończono wspólną modlitwą.

Protokołowała :                                           Protokół zatwierdził:
Maria Kubica                                              ks. proboszcz Jan Sopot

2 czerwca 2012


Ks. proboszcz Jan Sopot podziękował wszystkim parafianom, którzy oddali głosy w wyborach do Parafialnej Rady Duszpasterskiej.


WYNIKI WYBORÓW
DO PARAFIALNEJ RADY DUSZPASTERSKIEJ

1. Bacek Hanna, ul. B. Chrobrego 276         37 głosów.
2. Siekaniec Łucja, ul. B. Chrobrego 402   
  27 głosów.
3. Górnicz Bożena, ul. B. Chrobrego 394   
  - 26 głosów.
4. Sobeczko Natalia, ul. B. Chrobrego 246   – 26 głosów.
5. Dzierżawa Michał, ul. Dąbrowskiego 49 b – 21 głosów.
6. Kominek Bogusława, ul. Owocowa 59   
   - 21 głosów.

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

7. Króliczek Łucjan, ul. B. Chrobrego 267 a   
   – 15 głosów.
8. Woźniak Wiesława, ul. B. Chrobrego 214 b   – 11 głosów.
9. Sosna Kazimierz, ul. B. Chrobrego …    
        - 11 głosów.
10. Mokry Danuta, ul. B. Chrobrego 262                – 8 głosów.


Do Parafialnej Rady Duszpasterskiej zostali wybrani ci kandydaci, którzy uzyskali więcej niż 20 głosów.28 maja 2012


W wyborach do Parafialnej Rady Duszpasterskiej głosowało 203 parafian, czyli około 23 % spośród tych, którzy przychodzą na niedzielne Msze św. Wyniki wyborów zostały umieszczon
e w gablotkach oraz gazetce parafialnej. Do PRD zostali wybrani ci kandydaci, którzy uzyskali więcej niż 20 głosów.

Termin spotkania całej Rady Parafialnej - wraz z nowymi jej członkami - zostanie ogłoszony w najbliższym czasie.
27 maja 2012


Głosowanie do Parafialnej Rady Duszpasterskiej rozpoczęło się o godz. 7:00  i miało miejsce przed i po Mszach św. oraz od godz. 15:00 do godz.16:00.
Parafianie głosowali na jednego kandydata spośród 10 umieszczonych na liście wyborczej – kartkę z imieniem, nazwiskiem oraz adresem kandydata wrzucali do wystawionej w kościele urny wyborczej.
19 maja 2012


ALFABETYCZNA LISTA WYBORCZA
KANDYDATÓW DO PARAFIALNEJ RADY DUSZPASTERSKIEJI. ULICA B. CHROBREGO

1. Bacek Hanna, ul. B. Chrobrego 276.
2. Górnicz Bożena, ul. B. Chrobrego 394.
3. Króliczek Łucjan, ul. B. Chrobrego 267 a.
4. Mokry Danuta, ul. B. Chrobrego 262.
5. Siekaniec Łucja, ul. B. Chrobrego 402.
6. Sobeczko Natalia, ul. B. Chrobrego 246.
7. Sosna Kazimierz, ul. B. Chrobrego …
8. Woźniak Wiesława, ul. B. Chrobrego 214 b.

II. ULICA DĄBROWSKIEGO

1. Dzierżawa Michał, ul. Dąbrowskiego 49 b.

III. ULICA OWOCOWA

1. Kominek Bogusława, ul. Owocowa 59.
6 maja 2012


Ks. Arcybiskup Wiktor Skworc zarządził przeprowadzenie w dniu 20 maja 2012 r. wyborów do Parafialnych Rad Duszpasterskich we wszystkich parafiach Archidiecezji Katowickiej. Jako, że w naszej parafii przypada w tym dniu Odpust ku czci św. Izydora, ks. proboszcz Jan Sopot zdecydował, że wybory odbędą się tydzień później, 27 maja.
Kandydatów do Rad  powinno się wskazać do piątku, 18 maja. Kandydatem powinna być osoba wierząca, praktykująca oraz znana z nienagannych postaw moralnych. Kartkę zawierającą imię, nazwisko i adres kandydata należy wrzucić do ustawionej w tyle Kościoła urny. Z podanych kandydatów zostanie stworzona lista wyborcza, która będzie wywieszona od 19 do 27 maja w gablotkach parafialnych oraz na drzwiach wejściowych do Kościoła.
Jednocześnie ks. proboszcz stwierdził, że każdy z członków dotychczas działającej Rady jest aktywnie zaangażowany w różnych dziedzinach życia naszej parafii, a w Radzie brakuje jeszcze od 4 do 6 osób, które wybierzemy  27 maja.

Wróć do spisu treści