Róże Różańcowe - www.izydor-radlin.katowice.opoka.org.pl

Przejdź do treści

Róże Różańcowe

Grupy parafialne

Żywy Różaniec     Różaniec to modlitwa Matki Boga. Jeżeli Maryja w La Salette, w Lourdes, w Fatimie, objawia się z różańcem w ręku, jeżeli błaga, zachęca, żąda by odmawiać Różaniec, to znaczy, że ta modlitwa jest dla Niej szczególnie droga, a dla Nas szczególnie skuteczna.
     Uczestniczenie w Żywym Różańcu polega na przynależności do grupy zwanej Różą Różańcową. Każda osoba z Róży odmawia codziennie jedną z tajemnic różańca.
     W naszej Parafii mamy 16 Róż Różańcowych.
     W każdą sobotę o godz. 1730 w naszym Kościele odmawiany jest Różaniec, który prowadzą poszczególne Róże. W każdą I-wszą sobotę miesiąca o godz. 700 sprawowana jest Msza św. w której uczestniczą członkowie Żywego Różańca. Kilka razy w roku odprawiane są również Msze św. za zmarłych członków Żywego Różańca.

ODMAWIANIE RÓŻAŃCA


     Różaniec umożliwia nam modlitewne przeżycie największych tajemnic chrześcijaństwa. Odmawiając Modlitwę Pańską i Pozdrowienie Anielskie rozważamy w dwudziestu tajemnicach życie Pana Jezusa i Jego Matki ujętych w cztery części:

Część pierwsza: RADOSNA
Przeżywamy w niej tajemnicę Bożej miłości.
Rozważamy:
                    - Zwiastowanie NMP
                    - Nawiedzenie św. Elżbiety
                    - Boże Narodzenie
                    - Ofiarowanie Jezusa w świątyni
                    - Znalezienie Jezusa w świątyni

Część druga: TAJEMNICE ŚWIATŁA
(ustanowiona 16 października 2002 roku przez papieża Jana Pawła II)
Rozważamy:
                    - Chrzest Pana Jezusa w Jordanie
                    - Cud na weselu w Kanie Galilejskiej
                    - Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie                         do nawrócenia.
                    - Przemienienie na górze Tabor.
                    - Ustanowienie Eucharystii.

Część trzecia: BOLESNA
Przeżywamy w niej tajemnicę naszego Odkupienia, które dokonało się przez ofiarę Krzyża.
Rozważamy:
                    - Modlitwę w Ogrójcu
                    - Biczowanie
                    - Cierniem ukoronowanie
                    - Drogę krzyżową
                    - Ukrzyżowanie

Część czwarta: CHWALEBNA
Wpatrujemy się w niej w uwielbionego Zbawiciela, przez którego i za którym dążymy do życia wiecznego.
Rozważamy:
                    - Zmartwychwstanie
                    - Wniebowstąpienie
                    - Zesłanie Ducha Świętego
                    - Wniebowzięcie Najświętszej Marii Panny
                    - Ukoronowanie Maryi

   Przyjmuje się, że w danym dniu powinna być odmawiana jedna tajemnica. Odmawiając różaniec postaraj się zachować zasadę:
Tajemnice radosne - odmawiamy w poniedziałek i sobotę
Tajemnice światła - odmawiamy w czwartek
Tajemnice bolesne - odmawiamy we wtorek i piątek
Tajemnice chwalebne - odmawiamy w środę i niedzielę

JAK ODMAWIAĆ RÓŻANIEC?

1. Uczyń znak Krzyża Świętego i Odmów "Wierzę w     Boga…" (na krzyżyku)
2. Odmów jedno "Ojcze nasz …" (na większym paciorku)
3. Odmów trzy "Zdrowaś Maryjo …"(na mniejszych     paciorkach):
   - "Zdrowaś Maryjo … Jezu, który niech w nas         pomnaża wiarę. Święta Maryjo …
   - "Zdrowaś Maryjo … Jezu, który niech w nas         wzmacnia nadzieję. Święta Maryjo …
   - "Zdrowaś Maryjo … Jezus, który niech w nas rozpali         miłość. Święta Maryjo …
4. Odmów jedno "Chwała Ojcu…" (przed dużym      paciorkiem)
5. Wymień pierwszą tajemnicę:
  "Tajemnica radosna: zwiastowanie NMP" i odmów:
   - "Ojcze nasz…" (na większym paciorku)
   - 10 razy "Zdrowaś Maryjo.." (na mniejszych        paciorkach)
   - "Chwała Ojcu…" (przed dużym paciorkiem)
6. Wymień drugą tajemnicę:
   "Tajemnica radosna: nawiedzenie św. Elżbiety" i       odmów:
   - "Ojcze nasz…" (na większym paciorku)
   - 10 razy "Zdrowaś Maryjo.." (na mniejszych        paciorkach)
   - "Chwała Ojcu…" (przed dużym paciorkiem)

   Podobnie módl się odmawiając kolejne 3 tajemnice (narodzenie Jezusa, ofiarowanie w świątyni, odnalezienie Jezusa
   w świątyni).
7. Na zakończenie odmawiamy: "Pod Twoja obronę…"


Można też po słowach: "… błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus" włączyć wezwanie:


CZĘŚĆ I - RADOSNA (w poniedziałki, soboty)
1. Któregoś Ty, o Panno, z Ducha Świętego poczęła.
2. Któregoś Ty, o Panno, do Elżbiety niosła.
3. Któregoś Ty, o Panno, w Betlejem porodziła.
4. Któregoś Ty, o Panno, w świątyni ofiarowała.
5. Któregoś Ty, o Panno, w świątyni znalazła.

CZĘŚĆ III - BOLESNA (we wtorki i piątki)
1.Który za nas krwią się pocił.
2. Który za nas był biczowany.
3. Który za nas był cierniem ukoronowany.
4. Który za nas ciężki krzyż nosił.
5. Który za nas był ukrzyżowany.

CZĘŚĆ IV - CHWALEBNA (w środy, niedziele)
1. Który zmartwychwstał.
2. Który do nieba wstąpił.
3. Który nam Ducha Świętego zesłał.
4. Który Cię, o Panno, wziął do nieba.
5. Który Cię, o Panno, w niebie ukoronował.

Po każdej tajemnicy można dodać:

O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba, i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.

Wróć do spisu treści