Uroczystości 2015 - www.izydor-radlin.katowice.opoka.org.pl

Przejdź do treści

Uroczystości 2015

Wydarzenia > Uroczystości
31 grudnia
NABOŻEŃSTWO  KOŃCZĄCE  STARY  ROK

O godz. 17:00 Parafianie zgromadzili się w kościele, aby uczestniczyć w Mszy Św. Dziękczynnej za wszelkie dobro, którego doświadczyli w 2015 roku.28 grudnia
ŚWIĘTO  ŚWIĘTYCH  MŁODZIANKÓW

O godz. 8:15 odprawiona była Msza św. w intencji dzieci naszej parafii. Po Mszy Św. dzieci przyjęły Błogosławieństwo.


                                                                                                                           zdjęcia: Kazimierz Sosna
Do naszego Kościoła dotarło
BETLEJEMSKIE ŚWIATŁO POKOJU


Betlejemskie Światło Pokoju
  to coroczna skautowa i harcerska akcja przekazywania przed Świętami Bożego Narodzenia symbolicznego ognia, zapalonego w Grocie Narodzenia Chrystusa w Betlejem.
Betlejemskie Światło Pokoju jest symbolem ciepła, miłości, pokoju i nadziei – tradycyjnie stawiane jest na wigilijnym stole.

Akcję zapoczątkowały w 1986 Austriackie Radio i Telewizja w Linzu, jako działanie charytatywne na rzecz dzieci niepełnosprawnych i osób potrzebujących.

Światło co roku przywożone jest z Betlejem do Wiednia, gdzie w katedrze przekazywane jest skautom z sąsiednich krajów. Następnie sztafetą trafia do najdalszych zakątków kontynentu.
W Polsce akcję od 1991 roku prowadzą harcerze ze Związku Harcerstwa Polskiego, którzy odbierają Betlejemskie Światło Pokoju od skautów słowackich najczęściej na przejściu granicznym Łysa Polana w Tatrach. Następnie, po uroczystej mszy świętej odprawianej w Kaplicy Betlejemskiego Światła Pokoju, zlokalizowanej na terenie Schroniska Górskiego ZHP „Głodówka”, Światło trafia do wszystkich chorągwi, hufców i drużyn harcerskich, a za ich pośrednictwem do mieszkańców miast i wsi.
Betlejemskie Światło Pokoju z rąk harcerzy uroczyście przyjmuje m.in.: Prezydent RP, Prezes Rady Ministrów, Marszałek Sejmui Prymas Polski.
 Polscy harcerze przekazują Betlejemskie Światło Pokoju również do wschodnich sąsiadów – do Rosji, na Litwę,Białoruś, Ukrainę. Czasami na zachód Niemiec i na Północ Danii.

                                                                                                        Informacje z Wikipedii
20 grudnia
MSZA ŚWIĘTA  W  INTENCJI  PROBOSZCZA SENIORA
 KS. JANA TESKI

W niedzielę, o godz. 11:00 odprawiona została uroczysta Msza Św. w intencji Ks. Proboszcza Seniora Jana Teska,
Licznie zgromadzeni parafianie modlili się do Opatrzności Bożej i Ducha Świętego przez wstawiennictwo Matki Bożej dziękując za łaski, które otrzymał Ks. Proboszcz Senior  Jana Teska i prosili o zdrowie dla Niego i  Boże Błogosławiestwo w dalszej pracy duszpasterskiej.
Szczególne podziękowania za pomoc w całorocznej pracy duszpasterskiej, złożył na Jego ręce ks. proboszcz Jan Sopot.
                                                                                                            zdjęcia: Kazinierz Sosna
4 grudnia
WSPOMNIENIE ŚWIĘTEJ  BARBARY
 -  PATRONKI GÓRNIKÓW
W piątek przypadło Wspomnienie Św. Barbary Patronki naszych Górników. Ks. proboszcz zaprasił wszystkich Górników - pracujących, emerytów, pracowników kopalni oraz ich Rodziny.na uroczystą Mszę Św. o godz. 9:00

Po Mszy Św.górnicy, tradycyjnie już, zostali zapraszeni przez ks. proboszcza, Dyrekcję Szkoły, Grono Pedagogiczne, Pracownikówi Szkoły oraz Uczniów na spotkanie biesiadne przy stole oraz występy uczniów.
                                                                                                       zdjęcia: Kazimierz Sosna

Nasz wieniec adwentowyRORATY

Przybądź, Panie, bo czekamy,
Twego przyjścia wyglądamy.
Bo źle nam żyć bez Ciebie
RORATY

OTO PAN BÓG PRZYJDZIE,
Z RZESZĄ ŚWIĘTYCH K'NAM PRZYBĘDZIE 
ŚWIATŁOŚĆ WIELKA W DZIEŃ ÓW BĘDZIE.
ALLELUJA, ALLELUJA
                                                                                               zdjęcia: Grzegorz GórniczW niedzielę, 28 kistopada rozpoczął się  Święty Czas Adwentu, przygotowujący nas na radosne Święta Bożego Narodzenia.
Adwent to także uczestnictwo we Mszach Św. Roratnich.
Dzieci z lampionami, młodzież i dorosli uczestniczyli w Roratach w poniedziałek i środę o godz. 7:00, we wtorek, czwartek i piątek o godz. 17:00.
                                                                  zdjęcia: Kazimierz Sosna


26 listopada
Wspomnienie św. Tarsycjusza - święto Ministrantów

W czwartek swoje Święto obchodzili nasi Ministranci.
Ks. proboszcz zaprosił Ministrantów ich Rodziców i Rodzeństwo na Mszę Św. o godz. 17:00.
Wtedy też miało miejce przyjęcie do grona Ministrantów nowych kandydatów chcących służyć Panu Jezusowi.
 1 listopada

WSZYSTKICH  ŚWIĘTYCH

ZMARTWYCHWSTANIEMY
                                                                                             zdjęcia : Kazimierz Sosna


Tradycyjnie już, o godz.14:30 w naszym kościele rozpoczęło sie nabożeństwo za zmarłych.
Po jego zakończeniu zostały poświęcone znicze i rozpoczęla się procesja na cmentarz. 
Tam wierni zanieśli znicze na grob swoich bliskich, a wieczorem cały cmentarz jaśniał blaskiem. 
                                                                                                                 zdjęcia : Grzegorz Górnicz


15 października

1 października rozpoczął się miesiąc poświęcony Modlitwie Różańcowej.
Nabożeństwa Różańcowe, tradycyjnie już, jak co roku, prowadzili we wtorki Ministranci, w środy Rodziny Szensztackie, w czwartek Dzieci, w piątek Młodzież, w sobotę Róże Różańcowe.
W czwartek, 15 października, podczas Mszy Św. Szkolnej zostały poświęcone różańce dzieci przygotowujących się do I i wczesnej Komunii Św.                                                                                                                                        zdjęcia : Kazimierz Sosna


20 września
MSZA  ŚWIĘTA  DZIĘKCZYNNA  ZA TEGOROCZNE ŻNIWA

Boże, z Twoich rąk żyjemy,
Choć naszymi pracujemy.
Z Ciebie plenność miewa rola,
My zbieramy z Twego pola.
1 września
ROZPOCZĘCIE NOWEGO ROKU SZKOLNEGO I KATECHETYCZNEGO
2015 /  2016

We wtorek,  podczas Mszy Św. odprawionej o godz. 8:15 uczbiowie szkoły podstawowej  i przedszkolacy oraz ich rodzice, nauczyciele i pracownicy szkoły prosili o dary Ducha Świętego w nowym roku szkolnym.
15 sierpnia
UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWZIĘCIA  NAJŚWIĘTSZEJ MARYII  PANNY

Uroczystść zwana jest również uroczystością Matki Boskiej Zielnej ponieważ po każdej Mszy Św. święcone są kwiaty i zioła/
25 czewca
ZAKOŃCZENIE NAUKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ

Czwartek, godz. 8:30 -  Msza Święta dziękczynna uczniów kl. VI za lata nauki w szkole podstawowej.

26 czerwca
ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO

Podczas Mszy Św. odprawionej w piątek o godz. 8:15 uczniowie kl. I - V, nauczyciele, pracownicy szkoły dziękowali za mijający rok nauki.


                                                                                                                                        zdjęcia: Kazimierz Sosna


14 - 21 czerwca
MISJE ŚWIĘTE

Misje Parafialne, którtch celem było duchowe przygotowanie Parafiam do Uroczystości Jubileuszowych.  prowadzili Ojcowie Franciszkanie.
18 czerwca

O godz. 9:00 odprawiona została Msza św.  z  nauka dla chorych i starszych Parafian z udzieleniem Sakramentu Chorych i Błogosławieństwem Lurdzkim.

Po Mszy Św. seniorzy spotkali się w ZSP nr 5 przy kawie herbacie i smacznym cieście.
19 czerwca

W piątek, o godz. 19:00 nastąpiło poświęcenie Krzyża Misyjnego i naszych Krzyży domowych. 
Następnie Parafianie uczestniczyli w Drodze Krzyżowej odprawionej na ulicach Radlina Górnego.


                  


  25  maja
PROCESJA DO KAPLICZKI ŚW. URBANA

O godz. 17:30 wyruszyła procesja do Kaplicy Św. Urbana w czasie, której odprawione zostało Nabożeństwo Majowe.
O
godz. 18:00 przy Kaplicy Św. Urbana papieża przy ul. Dąbrowskiego wierni uczestniczyli w Mszy polowej.


     zdjęcia: Kazimierz Sosna
MAJOWE

Już się zbliżył miesiąc maj,
już rozkwita ziemski raj.
Dziś swej Matce i swej Pani
każdy cześć i chwałę daj.17 maja

ODPUST PARAFIALNY  

KU CZCI ŚW. IZYDORAPodczas Sumy Odpustowej Słowo Boże wygłosił ks. Michał Wala z Parafii św. Herberta w Wodzisławiu Śl.16 maja


Msza Święta
do Opatrzności Bożej, Chrystusa Najwyższego Kapłana, Ducha Świętego
przez wstawiennictwo Matki Bożej, Św. Izydora
z podziękowaniem
z okazji 25 Rocznicy Święceń Kapłańskich i urodzin
Ks. Proboszcza Jana
o zdrowie, Boże Błogosławieństwo i Światło Ducha Świętego w dalszej pracy duszpasterskiej od Parafian.Maryjo, Matko Kapłanów i Królowo Kapłanów, wstawiaj się za naszym Jubilatem do Twojego Syna. Bądź mu Matką na drodze Jego kapłańskiego życia. Wyjednaj Mu, Matko Pięknej Miłości, co nigdy nie ustaje, Ducha Mądrości Krzyża, co wiedzie do Zmartwychwstania.
4 maja
BIERZMOWANIE MŁODZIEŻY

W poniedziałek, o godz. 17:00, w Parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Wilchwach,gimnazjaliści z kl. III przyjęli Sakrament Bierzmowania. 
Sakramentu udzielił ks. Arcybiskup Senior Damian Zimoń.

3 maja

Msza Św. przy kapliczce Matki Bożej Pszowskiej
na ul. Ziołowejzdjęcia:Kazimierz Sosna
25 kwietnia

ŚWIĘTO  Św. MARKA  EWANGELISTY


 Po Mszy Św.wieczornej parafianiezgromadzili się pod Krzyżem Misyjnym przed Kościołem, by modlić się o tegoroczne urodzaje.

                                                                   zdjęcia: Kazimierz Sosna


16 -17 lutego
40 GODZINNE NABOŻEŃSTWO

 W poniedziałek  Najświętszy Sakrament został wystawiony po porannej Mszy Świętej, a we wtorek od godz. 8:00 do 17:00.

11 lutego

ŚWIATOWY DZIEŃ CHORYCH  I SENIORÓW


 
 Seniorzy i Chorzy Parafianie zostali zaproszeni na Mszę Świętą odprawioną o godz 8:30.
podczas której Najświętszym Sakramentem.zostało im udzielone Błogosławieństwo Lourdzkie.  

zdjęcia: Kazimierz Sosna4 lutego
WSPOMNIENIE ŚWIĘTEJ  AGATY

 W dniu Wspomnienia Świętej po Mszy Świętej nastąpiło poświęcenie chleba, wody i soli chroniące od pożarów i kataklizmów.20 lutego
POŚWIĘCENIE NOWYCH STACJI DROGI KRZYZOWEJ

W piątek, o godz. 16:30, przed rozpoczęciem Drogi Krzyzowej ks. proboszcz poświęcił, ufundowane przez Parafian, nowe Sttacje Drogi Krzyzowej.  
Stacje zostały wykonane w Pracowni Sznycerskiej Andrzeja Burkota w Górkach Wielkich.
Ks. proboszcz serfecznie podziękował fuatorom stacji za ich ofiarność.
 
zdjęcia: Grzegorz Górnicz


2 lutego
WSPOMNIENIE ŚW. BŁAŻEJA, BISKUPA I MĘCZENNIKA.

 W dniu  Wspomnienie Świętego, po Mszy Świętej wierni przyjęli błogosławieństwo Św. Błażeja chroniące od chorób gardła.
1 lutego
ŚWIĘTO OFIAROWANIA PAŃSKIEGO

W poniedziałek przypadło Święto Ofiarowania Pańskiego – Matki Bożej Gromnicznej.
Po Mszach Śiętych nastąpiło poświęceniem świec gromnicznych, a po wieczornej  Mszy Św. także świec dzieci, które w tym roku przystąpią do Pierwszej  Komunii.23 stycznia


DZIEŃ BABCI I DZIADKA

godz. 9:00 Msza Św.Spotkanie Babć i Dziadków  z wnuczkami na sali gimnastycznej:

- Występy uczniów
- Słodki poczęstunek


11 stycznia

NIESZPORY
NA SALI GIMNASTYCZNEJ w ZSP nr 5

Uczniowie prezentują jasełka: "Ach co za noc..."


                zdjęcia: Kazimierz Sosna

Wróć do spisu treści