Krzyże dedykowane - www.izydor-radlin.katowice.opoka.org.pl

Przejdź do treści

Krzyże dedykowane

Kapliczki > Krzyże

Krzyż Misyjny przy kościele z 1997 roku


W krzyżu cierpienie, w krzyżu zbawienie,
W krzyżu miłości nauka.
Kto Ciebie, Boże, raz pojąć może,
Ten nic nie pragnie, nie szuka.

ks. Karol Antoniewicz (1807 - 1852)
Krzyż na cmentarzu parafialnym ----------------------->


W krzyżu osłoda, w krzyżu ochłoda
Dla duszy smutkiem zmroczonej.
Kto krzyż odgadnie, ten nie upadnie
W boleści sercu zadanej.

ks. Karol Antoniewicz (1807 - 1852)

Wróć do spisu treści