Internetowe życzenia - www.izydor-radlin.katowice.opoka.org.pl

Przejdź do treści

Internetowe życzenia

18 czerwca 2023

60 rocznica ślubu
Agnieszki i Zygfryda Krótki
 


Z okazji wyjątkowego
święta Waszego
 składamy życzenia
wszystkiego najlepszego:
niech każdy dzień dostarcza radości
i uśmiech zawsze w sercach gości,
niechaj problemy Was omijają,
a wszyscy bardzo Was kochają,
bo jak nikt inny na świecie,
Wy na to zasługujecie!
                                                 

                                                                  
 proboszcz ks. Krzysztof Kępka
 parafianie z Parafii św. Izydora
8 czerwca 2022
90 urodziny
Lucyny Zamarskiej

 


W dniu 90 tych urodzin:

 
"NIECH CIĘ PAN BŁOGOSŁAWI I STRZEŻE.
NIECH PAN ROZPROMIENI OBLICZE SWE
NAD TOBĄ,
NIECH CIĘ OBDARZY SWĄ ŁASKĄ.
NIECH ZWRÓCI KU TOBIE SWOJE OBLICZE
I NIECH CIĘ OBDARZY POKOJEM"

 
TEGO ŻYCZY RODZINA
 


12 maja 2021

 
URODZINY  PROBOSZCZA
KSIĘDZA JANA SOPOTA
 
Księże Proboszczu!

Jesteśmy wdzięczni za to, że codziennie, bez względu na okoliczności, trwa Ksiądz na posterunku służąc
Bogu i ludziom.
Dziękujemy za wszystko, co Ksiądz robi dla naszej wspólnoty parafialnej.
Dziękujemy za pogodny uśmiech i dobre słowo, które ma Ksiądz dla każdego.

A w dniu urodzin z całego serca życzymy:

Niech Dobry Bóg obdarzy Księdza łaską zdrowia, tak ważną w tych trudnych czasach
i błogosławi każdego dnia wszystkim poczynaniom.

Niech Duch Święty czuwa nad wszystkimi decyzjami podejmowanymi przez Księdza
i obdarza swoimi darami.

Niech Matka Boża z całą swą dobrocią cierpliwie pośredniczy i wspiera wszystkie prośby, które Ksiądz w modlitwach zanosi do Najwyższego.  

                                           Parafianie z Parafii Św. Izydora


BOŻE NARODZENIE 2020
 
Drogi księże Proboszczu!
Niech ten maleńki cud Bożej Miłości napełnia Cię radością I nadzieją.
Niech Ci błogosławi i prowadzi przez życie obdarzając każdego dnia zdrowiem, mocą i siłą - byś mógł nam służyć jak najdłużej.
Bo potrzebujemy w naszym życiu dobrych nauczycieli, nauczycieli, którzy stoją na straży Wiedzy, Wartości i Wiary.
Dziękujemy, że jesteś!
                                    Twoi  parafianie
 
12 maja 2020
30 ROCZNICA ŚWIĘCEŃ  KAPŁAŃSKICH
URODZINY  
ks. PROBOSZCZA  JANA  SOPOTA

 
Dziękujemy Bogu za dotychczasowe 30 lat posługi kapłańskiej ks. Proboszcza
i prosimy Ducha Świętego o nieustanne obdarzanie Go łaskami
w kolejnych latach pracy w Parafii św. Izydora.

 
W dniu urodzin życzymy z całego serca:
niech Boże Błogosławieństwo towarzyszy
działaniom księdza Proboszcza w każdej chwili Jego życia,
a Matka Boża otacza swoją opieką.
Niech w tym wyjątkowo trudnym czasie dopisuje księdzu zdrowie,
a wiara, że rychło nadejdą lepsze czasy podtrzymuje na duchu i daje siłę do działań  
mimo wszystko i wbrew największym trudnościom.

PARAFIANIE Z PARAFII ŚW.IZYDORA

23 lutego 2020

Z OKAZJI
55 ROCZNICY ŚLUBU
AGNIESZKI I EWALDA TYTKÓW

Wielu łask otrzymanych za pośrednictwem Matki Bożej Różańcowej,
radości z każdego wspólnie spędzonego dnia,
miłości dzieci, wnuków i prawnuków,
zdrowia oraz pogody ducha

życzą sąsiedzi


1 stycznia 2020

W KAŻDYM DNIU NOWEGO 2020 ROKU
NIECH NAM BŁOGOSŁAWI BÓG MIŁOSIERNY!!!
Drodzy Parafianie!
W życzeniach noworocznych przekazuję Wam Boże błogosławieństwo:

„Niech cię Pan błogosławi i strzeże.
Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad tobą, niech cię obdarzy swą łaską.
Niech zwróci ku tobie oblicze swoje i niech cię obdarzy pokojem”.
                                                  
                                                                                                                           ks. proboszcz Jan


25 grudnia 2019
CHWAŁA BOGU NA WYSOKOŚCI
A NA ZIEMI POKÓJ LUDZIOM
JEGO UPODOBANIA
                                                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                              Łk 2. 14Bóg jest tak wielki, że może stać się mały.
Bóg jest tak potężny, że może stać się bezbronny i przyjść do nas jako bezbronne Dziecię, abyśmy mogli Go pokochać.
Bóg jest tak dobry, że rezygnuje ze Swej boskiej chwały i rodzi się w stajence, abyśmy mogli Go odnaleźć, i aby Jego dobroć mogła nas dotknąć i z naszą pomocą stać się udziałem również innych.

DRODZY PARAFIANIE

Przeżywając radość z Narodzenia Zbawiciela oraz wpatrując się w pokój i ciszę Betlejemskiej Groty pragnę wszystkim parafianom złożyć najserdeczniejsze życzenia błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia.
Niech Chrystus, Wcielone Słowo Boga, obdarza Was swoimi łaskami, niech wspiera i umacnia w podejmowaniu ważnych życiowych zadań i obowiązków.
Życzę Wam pokoju serca, wzajemnej miłości oraz otwartości na dar przebaczania, bez którego trudno wyobrazić sobie przezywanie tego świętego dla nas czasu.
Umocnieni bliskością Chrystusa narodzonego z Maryi Dziewicy rozradujmy się w Duchu Świętym, który nieustannie nas wspiera w pielgrzymce wiary, uzdalnia do stawania się bezinteresownym darem dla innych oraz obdarowuje nadzieją.
Niech tajemnica Bożego Narodzenia umacnia Waszą wiarę , że Bóg jest rzeczywiście obecny z nami, że przenika nasze serca, że zna nasze radości i smutki.
Bożej Dziecinie polecam chorych chorych i osłabionych wiekiem, życzę im zdrowia i nadziei.

Zdrowych, rodzinnych i radosnych świąt przeżytych w otwarciu na Boga i na drugiego człowieka życzy Wasz DUSZPASTERZ
21 kwietnia 2019


Zmartwychwstał Pan!

W tych dniach po raz kolejny wspominamy zbawczą Mękę, Śmierć
i Zmartwychwstanie Chrystusa.
Prawda o tym, że "śmierć zwarła się
z życiem i w boju, o dziwy, choć poległ Wódz życia, króluje dziś żywy",napełnia nasze serca radością  i nadzieją,
że także i my będziemy mieli udział
w chwale Chrystusa.
Życzę, by wspominanie pamiątki Męki i Śmierci Jezusa Chrystusa
doprowadziło nas do radości poranka wielkanocnego
i spotkania ze Zmartwychwstałym Panem.
Niech Ten, który zwyciężył śmierć, błogosławi i umacnia nasze serca do codziennej walki ze złem i otwiera nasze oczy na doświadczenie swojej obecności wśród nas.
 Duszpasterz Jan

  
12 maja 2018
ROCZNICA ŚWIĘCEŃ KAPŁAŃSKICH
i URODZINY
KS. PROBOSZCZA JANA  SOPOTA

 
           Łączymy się z Księdzem Proboszczem w modlitwach dziękczynnych
za dotychczasowe lata posługi duszpasterskiej
i życzymy obfitych darów Ducha Świętego w dalszej pracy.

A w dniu urodzin przekazujemy Szanownemu Jubilatowi, że ze szczerego serca każdego dnia, wypełniamy słowa św. Pawła:
„A prosimy was, bracia, abście darzyli uznaniem tych, którzy pracują wśród was, są przełożonymi waszymi w Panu i napominają was. Szanujcie ich i miłujcie jak najgoręcej dla ich pracy.
                                                                                                   (Pierwszy list do Tesaloniczan 5, 12 - 13)

 
życzymy także
wielu łask otrzymanych za pośrednictwem Matki Bożej,
zdrowia, żelaznej kondycji i znalezienia chociaż kilku chwil wytchnienia

 
                                                                                                             Parafianie z Parafii św. Izydora


1 KWIETNIA
WIELKANOC 2018
ZMARTWYCHWSTAŁ  PAN!Otórz, jeżeli umarliśmy razem z Chrystusem, wierzymy, że z Nim również  żyć będziemy, wiedząc, że Chrystus powstawszy z martwych juz więcej nie umiera, śmierć nad Nim nie ma już władzy.
Bo to, że umarł, umarł dla grzechu tylko raz, a że żyje, żyje dla Boga.
Tak i wy rozumiejcie, że umarliście dla grzechu, żyjecie zaś dla Boga w Chrystusie Jezusie.
Rz 6, 8-16

Chrystus zmartwychwstał - prawdziwie zmartwychwstał!

Niech światło płynące z pustego grobu
rozjaśni mroki codzienności.
A Chrystus - zmartwychwstały Pan
niech króluje nad naszą grzesznością , słabością.
Życzę Wam, drodzy Parafianie,
by pokój, nadzieja i nowe życie,
których źródłem jest Zmartwychwstały
stały się Waszym udziałem.

z pozdrowieniem i błogosławieństwem
Wasz Duszpasterz


  
1 stycznia 2018

SZCZĘŚĆ BOŻE W NOWYM ROKU!

Niech cię Pan błogosławi i strzeże.
Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad tobą,
niech cię obdarzy swą łaską.
Niech zwróci ku tobie oblicze swoje i niech cię obdarzy pokojem.

Księga Liczb 6, 22-27

11 czerwca 201750 ROCZNICA ŚLUBU


z okazji 
50 rocznicy ślubu

Róży i Zygfryda Chromików
wiecznie młodym Jubilatom

wielu łask otrzymanych za pośrednictwem Matki Bożej
- radości z każdego dnia spędzonego w otoczeniu kochającej rodziny

- zdrowia, pogody ducha oraz przekonania,

że najpiękniejszych chwil w życiu nie da się zaplanować - one przyjdą same...


- w dniu Złotego Jubileuszu zawarcia małżeństwa
życzenia składają
ks. proboszcz Jan Sopot
i parafianie z Parafii św. Izydora


12 maja
z okazji

URODZIN
I  ROCZNICY ŚWIĘCEŃ  KAPŁAŃSKICH
KS. PROBOSZCZA  JANA  SOPOTA

życzymy
wielu łask otrzymanych za pośrednictwem Matki Bożej,
darów Ducha Świętego w dalszej pracy duszpasterskiej,
zdrowia i znalezienie wolnego czasu na regenerację sił

dziękujemy
za posługę duszpasterską
za cierpliwość i wyrozumiałość dla Parafian
za umiejętne jednoczenie nas w działaniach  na rzecz wspólnoty
za żywe świadectwo realizacji dwóch najważniejszych Przkazań Bożych

Parafianie z Parafii św. Izydorafotos: Emanuel Brachmanski, Erfurt


31 marca 2016


100 urodziny
ELŻBIETY BRACHMAŃSKIEJ

z okazji
100 rocznicy urodzin

ELŻBIETY BRACHMAŃSKIEJ
Czcigodnej Jubilatce

życzymy:
wielu łask otrzymanych za pośrednictwem Matki Bożej
zdrowia i pogody ducha
oraz radości z każdego dnia spędzonego w otoczeniu
kochającej rodziny


ks. proboszcz Jan Sopot
i parafianie z Parafii św. Izydora

27 marca

ALLELUJA ! 
CHRYSTUS ZMARTWYCHWSTAŁ!Obfitych Łask i Błogosławieństw
Oraz głębokiego przeżycia
Cudu Zmartwychwstania Chrystusa
Odnawiającego naszą:
Wiarę, nadzieję i miłość                         życzy ks. proboszcz Jan

14 lutego

WSZYSTKIM  ZAKOCHANYM:
MAŁŻEŃSTWOM,
NARZECZONYM
ORAZ TYM,  W KTÓRYCH TO UCZUCIE DIOPIERO KIEŁKUJE 

ŻYCZYMY PIĘKNEGO I ZGODNEGO Z BOŻYM ZAMYSŁEM
ROZWOJU ICH MIŁOŚCI

17 stycznia
50 rocznica ślubu Walerii i Zygfryda Siernych
z okazji
50 rocznicy ślubu
Walerii i Zygfryda Sierny

- wielu łask otrzymanych za pośrednictwem Matki Bożej
- radości z każdego dnia spędzonego w otoczeniu kochającej rodziny
- zdrowia oraz pogody ducha


- w dniu Złotego Jubileuszu zawarcia małżeństwa
życzenia składają:

ks. proboszcz Jan Sopot
i parafianie z Parafii św. Izydora

SZCZĘŚĆ BOŻE
W
2016 ROKU

Miłością braterską jedni drugich miłujcie,
wyprzedzajcie się wzajemnie w okazywaniu szacunku.
Weselcie się z weselącymi się,
płaczcie z płaczącymi.
Nikomu złem za złe nie oddawajcie,
starajcie się o to , co jest dobre w oczach wszystkich ludzi.
Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj.

Jeśli można, o ile to od Was zależy, ze wszystkimi ludźmi pokój miejcie.


Niech te słowa św. Pawła prowadzą nas
w Nowym 2016 Roku


20 września


z okazji
55 rocznicy ślubu
ELIZY i EDMUNDA
szacownym Jubilatom

- wielu łask otrzymanych za pośrednictwem Matki Bożej Częstochowskiej
- Bożego Błogosławieństwa dla Was i Waszych bliskich
- zdrowia i pogody ducha oraz radości z każdego dnia spędzonego w otoczeniu kochającej rodziny

życzą:
ks. proboszcz Jan Sopot
i parafianie z Parafii św. Izydora
26 maja
DZIEŃ  MATKI

Wszystkim najukochańszym
Mamom, Mamusiom, Matulom, Mateńkom

w dniu Ich święta
zdrowia, świętej cierpliwości, nieustającej chęci
do bycia pomocnym oraz możliwości spełnienia najskrytszych marzeń

życzą dzieci
- te małe, większe i całkiem dorosłe


17 maja


SUPER ŚLĄZACZKA

Aniela  Langer
- gwarą, okraszoną poezją, mówiąca o tym,
co najważniejsze w Jej życiu:
rodzina, wiara, miłość do ludzi i ciężka praca -

świętuje
90 urodziny!

Z okazji urodzin
Anieli  Langer

Wielu łask wyproszonych przez wstawiennictwo Matki Bożej Pszowskiej,
zdrowia, nieustającej pogody ducha,
radości z każdego dnia spędzonego w otoczeniu kochającej rodziny
oraz tak cennych prezentów, jak wiersz córki, Janiny Szczyry
                                                                                
                                                                             życzy Bożena Górnicz

                           Dzięki Ci Stwórco


Dzięki Ci Stwórco za dar bez zasług,
Dzięki Ci Stwórco za Skałę, na której
Zbudowano dom mojego dzieciństwa,
Dzięki Ci Stwórco za Twoją Córkę, a moją Matkę!

To nieprawda, że nie ma już dziś ŚWIĘTYCH!
To nieprawda, że ludziom brak mocy Feniksa!
To nieprawda, że świat cały jest podły,
NIEPRAWDA! Póki jest ze mną, we mnie
MOJA  MATKA!

Błagam Cię Stwórco, podtrzymuj Jej siły,
Błagam Cię Stwórco, oszczędź Jej cierpień,
Błagam Cię Sędzio, nie sądź zbyt surowo,
Błagam Cię o Nią, bo bez niej tu nie ziemia
Lecz piekło na ziemi…16 maja 2015
25 ROCZNICA ŚWIĘCEŃ KAPŁAŃSKICH
KS. PROBOSZCZA JANA SOPOTA
12 maja 201522. 02.2015z okazji
50 rocznicy ślubu

Agnieszki i Ewalda Tytko

szacownym  Jubilatom


- wielu łask otrzymanych za pośrednictwem Matki Bożej Nieustającej Pomocy
- Bożego Błogosławieństwa dla Was i Waszych bliskich
- zdrowia i pogody ducha  oraz radości z każdego dnia spędzonego w otoczeniu kochającej rodziny

                                                                                                              życzą:
                                                                                    ks. proboszcz Jan Sopot
                                                                                    i parafianie z Parafii św. Izydora

Czwarta Księga Mojżeszowa, 6, 22-27

Pan mówił do Mojżesza tymi słowami:

"Powiedz Aaronowi i jego synom: tak oto macie błogosławić synom Izraela:Niech Cię Pan błogosławi i strzeże.
Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad Tobą, niech Cię obdarzy swą łaską.
Niech zwróci ku Tobie swoje oblicze i niech Cię obdarzy pokojem.

- Niech to błogosławieństwo towarzyszy nam każdego dnia  -

SZCZĘŚĆ BOŻE
W
2015 ROKU!


30 sierpnia


z okazji
50 rocznicy ślubu

Klary i Edwarda Chromik

życzymy:
Bożego Błogosławieństwa
szacownym Jubilatom i całej Rodzinie
oraz  wielu łask otrzymanych za pośrednictwem Matki Bożej Nieustającej Pomocy,
a przede wszystkim  zdrowia i pogody ducha                                                               
ks. proboszcz Jan Sopot
                                                                             i parafianie z Parafii św. Izydora
12 maja

Wróć do spisu treści